?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Saistošie noteikumi

2013.gads

Nr.17_26092013
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 ''Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā" (255.84 KB)
Nr.15_29082013
Nav spēkā
Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32 ''Sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi" (135.30 KB)
Nr.12_29082013
Nav spēkā
Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2010. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 ''Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi" (136.29 KB)
Nr.5_30052013
Nav spēkā
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (146.74 KB)
Nr.4_28032013 (ar grozījumiem 30.05.2013., 29.08.2013.,24.04.2014.)
Pamatdokuments
Nr.1_17012013
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009. gada 26. novembra saistošajos Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā" (300.99 KB)
Nr.2_17012013
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības budžets 2013. gadam (0.00 KB)
Nr.9_30052013
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2013.gadam" (0.00 KB)
Nr.11_29082013
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par Dobeles novada pašvaldības pabalstiem ģimenēm un politiski represētām personām" (0.00 KB)
Nr.13_26092013
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību" (0.00 KB)
Nr.20_26092013
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2013. gadam" (0.00 KB)
Nr.27_27122013
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2013.gadam" (0.00 KB)

Lapas