?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Nolikumi

2018.gads

2017.gads

2016.gads

28.01.2016. (ar grozījumiem 27.04.2017. un 29.06.2017.)
Pamatdokuments
29.12.2016.
Pamatdokuments
28.04.2016.
Pamatdokuments

2015.gads

23.04.2015. (ar grozījumiem 28.07.2016.)
Pamatdokuments

2014.gads

28.08.2014. (ar grozījumiem 26.06.2015)
Pamatdokuments
31.07.2014.
Nav spēkā
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nolikums (164.72 KB)

Lapas