?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Nolikumi

2010.gads

21.01.2010. (ar grozījumiem 25.08.2016. un 27.07.2017.)
Pamatdokuments
21.01.2010. (ar grozījumiem 25.08.2016. un 27.07.2017.)
Pamatdokuments

2009.gads

09.07.2009. (ar grozījumiem 27.08.2009.)
Pamatdokuments
23.07.2009. (ar grozījumiem 29.06.2017.)
Pamatdokuments
13.08.2009. (ar grozījumiem 27.02.2014. un 27.07.2017.)
Pamatdokuments
27.08.2009. (ar grozījumiem 29.12.2011.)
Nav spēkā
Dobeles novada domes iepirkuma komisijas nolikums (129.77 KB)
10.09.2009. (ar grozījumiem 21.01.2010., 31.03.2011., 23.02.2012., 28.02.2013.)
Pamatdokuments
26.11.2009. (ar grozījumiem 27.06.2013., 23.04.2015., 25.08.2016.)
Pamatdokuments

Lapas