?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Nolikumi

2012.gads

30.08.2012. (ar grozījumiem 29.06.2017.)
Pamatdokuments
23.02.2012. (ar grozījumiem 27.02.2014.)
Pamatdokuments

2011.gads

24.11.2011.
Pamatdokuments
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Pamatdokuments
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Pamatdokuments
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Pamatdokuments
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Pamatdokuments
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012., 26.10.2017.)
Pamatdokuments
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012. un 28.01.2016)
Nav spēkā
Dobeles Kristīgās pamatskolas nolikums (385.23 KB)
29.09.2011. (29.10.2015. redakcija)
Pamatdokuments
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Pamatdokuments
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012. un 24.03.2015.)
Pamatdokuments
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012.)
Pamatdokuments
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012., 29.10.2015.,29.12.2016.)
Pamatdokuments
30.06.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012., 28.08.2014.)
Pamatdokuments
26.05.2011.
Pamatdokuments
27.01.2011. (ar grozījumiem 27.02.2014.)
Pamatdokuments

Lapas