?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Nolikumi

2014.gads

28.08.2014. (ar grozījumiem 26.06.2015)
Nav spēkā
Dobeles novada Sociālā dienesta nolikums (219.90 KB)
31.07.2014.
Nav spēkā
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nolikums (164.72 KB)
31.07.2014.
Pamatdokuments
31.07.2014.
Pamatdokuments

2013.gads

21.08.2013. (ar grozījumiem 29.06.2017.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikums (74.50 KB)
28.03.2013.
Nav spēkā
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums (146.99 KB)

2012.gads

25.10.2012. (ar groz.28.09.2017.)
Pamatdokuments
25.10.2012.(ar grozījumiem 28.09.2017.)
Pamatdokuments
25.10.2012.
Pamatdokuments
25.10.2012. (ar grozījumiem 25.08.2016.)
Pamatdokuments
25.10.2012.
Pamatdokuments
25.10.2012. (ar groz.28.09.2017.)
Pamatdokuments
25.10.2012.
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 30.07.2015
30.08.2012. (ar grozījumiem 29.06.2017.)
Pamatdokuments

Lapas