?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Valsts svētkiem veltīts pasākums „Es gribu Tev, ko pajautāt!”

16. novembris
S 18:00
Jaunbērzē

Koncertā piedalās kultūras nama amatiermākslas kolektīvi: sieviešu vokālais ansamblis ”Ilūzija”, bērnu deju kolektīvs „Māriņa”, jauniešu deju kolektīvs „Māra”, Dobeles pilsētas kultūras  jauktais koris „Septiņi sapņi”.