?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

VAKARĒŠANA kopā ar Līgu Reiteri, Ritvaru Toču un Dainu Ieviņu /TLMS Avots/

24. novembris - 25. novembris
Dobeles Amatu mājā

Vakarēšana ir kopā sanākšana ar kaimiņiem, draugiem un līdzīgi domājošiem ļaudīm, īpaši rudens pusē, ziemā, kad lielie saimniecības darbi padarīti un vakari brīvāki.

Šādiem pasākumiem ir dažāds raksturs – nopietna strādāšana, klusas sanākšanas reizes ar stāstījumiem, apcerējumiem un dziesmām, kā arī jautra laika pavadīšana ar dziesmām, dejām un rotaļām.

Agrāk, piemēram, vakarēšanā, kas veltīta darbam, nereti piedalījušās vien sievietes, lai netraucēti varētu locīt pūru vai paveikt citus sīkos ikdienas darbiņus – šuva, adīja, vērpa, vīrieši savukārt vairāk dziedāja un muzicēja. Vakarēšana bija kā īpašs pasākums, kas motivēja strādāt, iemācīties kaut ko jaunu, gūt padomu no citiem, parādīt pārējiem paša paveikto, kaut arī liela loma tajā bija arī jaunāko notikumu apspriešanai, sarunām.

Dobeles Amatu mājā, vēloties iedzīvināt šo seno, jauko tradīciju, tiek aicināti dažādu zinību un arodu lietpratēji:

Ventspilniece Līga Reitere, zāļu sieva, kura pārzina ārstniecības augu pasauli, to lietošanu sadzīvē un uzturā;

Ritvars Točs no Madonas puses - dažādu augu šķiedru pazinējs, pašmācības ceļā apguvis šķiedru sagatavošanu un to izmantošanu tekstilmateriālu izgatavošanā;

Dobelniece Daina Ieviņa – rokdarbniece, TLMS „Avots” dalībniece, dzijas krāsošanas entuziaste un dažādu citu seno amatu pratēja;

Biedrības „RadDoma” dalībnieces no Jelgavas.

Aicinām vakarēšanā piedalīties arī citus līdzīgi domājošos!

Dalīsimies un iegūsim kopā!

Dalības maksa 5,00 EUR.
Pieteikšanās pa tālr. 22049477
Rīko: Dobeles Amatu māja/Dobeles pilsētas kultūras nams