?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

SEMINĀRS Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

27. septembris
T 10:00

Semināra tēmas:
1. Vispārīgā daļa:
- galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
- pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
- pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:
- pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;
- izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;
- izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.
3. Personāla higiēnas prasības.
4. Pārtikas higiēna:
- vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;
- laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;
- pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

Lektore - Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste - eksperte

Maksa - 11,- EUR (ar PVN)

Semināra norises laiks no plkst.10.00 līdz 13.00.

PIETEIKTIES var sūtot ziņu uz e-pastu - piuac@dobele.lv vai zvanot mums pa tālr.63781740.