?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada domes ārkārtas sēde

08. novembris
C 16.00
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, sēžu zālē

Ārkārtas darba kārtība:

1. (255/13) Par Dobeles novada pašvaldības Goda zīmes piešķiršanu. Ziņo I.Eidmane
2. Par apbūves tiesības uz zemesgabala daļu Krasta ielā, Dobelē, Dobeles novadā izsoli. A.Apsīte

Dobeles novada pašvaldības sēžu protokolu vadītāja Dace Riterfelte, 63725384.