?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Zebrenes kultūras un sporta darbs

Zebrenes pagasta kultūras un sporta darba organizators

Evita Zute
Tālrunis: 26767172
e-pasts: evitazute@inbox.lv

Amatiermākslas kolektīvi

 • Zebrenes sieviešu vokālais ansamblis "Modo"
  Vadītājs Ainārs Plezers, mob.tālr.: 29158129
 • Zebrenes bērnu vokālais ansamblis
  Vadītāja Ērika Kreicberga, mob.tālr.: 26451040
 • Mākslas un rokdarbu pulciņš "Pūriņš"
  Vadītāja Inta Finka, mob.tālr.: 29552201 
 • Zebrenes līnijdeju grupa (maksas kolektīvs)
  Vadītāja Arianda Puriņa