?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Uzņēmējdarbība

* Lielākie lauksaimniecības uzņēmumi Krimūnu pagastā ir SIA "Dobele Agra" (graudkopība, rapša audzēšana, pakalpojumu sniegšana); zemnieku saimniecība (ZS) "Lazdiņi" (graudkopība, rapsis); ZS "Paugurīši" (graudkopība, rapsis, kaltes pakalpojumi); ZS "Gundegas" (graudkopība); ZS "Tiltiņi" (graudkopība); ZS "Bīlasti" (koku stādu audzēšana); ZS "Rūķīšu tēja" (ārstniecības augu audzēšana, pirmapstrāde, realizācija); Latvijas Valsts augļkopības institūts (zinātniski pētnieciskais darbs, augļkopība, augļu koku audzēšana).

Tirdzniecības uzņēmumi: SIA "Kodoli", SIA "Dobeles rajona patērētāju biedrībaa 34. veikals".

Lauksaimniecības pakalpojumi
Krimūnu pagastā prioritāra nozare ir lauksaimniecība. Pagastā ir gan lielas zemnieku saimniecības ar labu tehniku un dažādiem agregātiem, gan mazas piemājas saimniecības, kurās ir tikai viens traktoriņš vai arī vispār tāda nav. Tādā gadījumā lielākās zemnieku saimniecības un saimniecības, kurās ir tehnika un dažādi agregāti, nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu. Lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus Krimūnu pagastā veic SIA "Dobele Agra", ZS  "Lazdiņi", ZS "Tiltiņi", ZS "Gundegas", kā arī ZS "Paugurīši", kas piedāvā arī kaltes pakalpojumus.