?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Teritorija, iedzīvotāji

Dobeles novads

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ir 9 republikas pilsētas un 110 novadi.

No 2009. gada 1. jūlija bijušajā Dobeles rajona teritorijā ir trīs novadi: Auces novads, Dobeles novads un Tērvetes novads.

Dobeles novadā iekļaujas Dobeles pilsēta un 10 pagasti – AnneniekuAuruBērzesBikstuDobelesJaunbērzesKrimūnuNaudītesPenkulesZebrenes.

Dobeles novada teritorijas platība ir 889,7 km².

Iedzīvotāju skaits (pēc PMLP datiem uz 01.01.2019.)

Dobeles novadā - 21 047, tai skaitā Dobeles pilsētā - 9575.

Pēc dzimuma: 

vīrieši -  10 240;  sievietes - 10 942