?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sports

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde

Brīvības ielā 17, Dobele, LV-3701

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Pārvaldes vadītāja

Māra Krūmiņa

25488420
63725385

mara.krumina@dobele.lv

Lietvede

Līga Freiberga

63720933
20260177

liga.freiberga@dobele.lv

 

 

 

 

 

 

 

Dobeles sporta centrs
Tērvetes iela 10, Dobele, Dobeles novads, LV–3701
Tālr. 637 81385; e-pasts: dpsc@dobele.lv
Direktors: Dainis Ritums, tālr. 637 81886

Kaķenieku kultūras un sporta centrs
Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
Tālr. 26786006; e-pasts: zinakult@inbox.lv
Direktore: Zinaida Pravdiveca

Sporta darba organizators
Rolands Dakteris
Mob.tālr.: 29148674
e-pasts: doks3@inbox.lv

Penkules sporta centrs
Skola, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725
E-pasts: pavasaristasis@inbox.lv
Direktors: Staņislavs Jonkus, tālr. 26486387

Bikstu sporta un atpūtas centrs
„Atpūtas”, Biksti, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV-3713
E-pasts: liba4@inbox.lv
Sporta zāles pārzine: Līga Zariņa, tālr. 26153261