?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sports

Sporta dzīvi pagastā organizē sporta metodiķis Ēriks Zaremba, tālr.  29760061;  63700851.

Lejasstrazdu ciematā atrodas skolas sporta zāle un sporta laukums ar melno segumu, Aizstrautnieku ciematā - sporta laukums.

Galvenie sporta pasākumi ir Sporta svētki abos ciematos 1 reizi gadā un pavasara pārgājiens. Pagasta sportisti piedalās novada sporta sacensībās. Notiek šaha, dambretes un novusa turnīri.