?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālie pakalpojumi

 • Aprūpe mājās
 • Asistenta pakalpojums
 • Grupu dzīvokļi
 • Sociālā rehabilitācija
 • Krīzes centrs
 • Institucionālā aprūpe pilngadīgām personām
 • Rehabilitācija dzīvesvietā
 • Dienas centrs "Solis"
 • Aprūpe personām ar smagiem garīgiem traucējumiem
 • Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām, kuras atkarīgas no psihoaktīvām vielām
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām
 • Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršana
 • Pabalstu piešķiršana audžuģimenei
 • Pabalstu piešķiršana bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
 • Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana