?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālā un veselības aprūpe

Zebrenes pagasta iedzīvotājiem veselības aprūpi nodrošina Kaķenieku ambulance: ģimenes ārste Indra Andersone, tālr. 63729636, kura uz pieņemšanu ierodas katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā.
Kaķenieku ambulancē strādā feldšere Dzintra Kuhto: pieņem katru dienu no plkst. 9.00 – 12.00, tālr. 63729636.

Sociālā darbiniece Ingrīda Baltiņa, tālr. 63700153, 25495414.
Darba laiks: Trešdienās 9.00 - 15.30.          

Sociālā darbiniece Anita Kuzmicka, tālr. 63700153, 25495416.
Darba laiks:  Pirmdienās 08.00 - 12.00.

Sociālā darbiniece Inese Valante, tālr. 63700153, 25495428.
Darba laiks:  Piektdienās 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30.