?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālā un veselības aprūpe

* Dobeles novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece, kas organizē sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu Dobeles pagasta iedzīvotājiem, pieņem apmeklētājus pagasta pārvaldē "Gaismiņas"

Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos pieņem:

pirmdienās no plkst.8.30-16.30 – Lejasstrazdos

otrdienās no plkst.8.30-12.00 – Aizstrautniekos

Pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 - 13.00

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem un pilngadīgām personām pieņem

otrdienās no plkst.8.30 – 12.00   - Lejasstrazdos

trešdienās no plkst. 8.30- 12.00 – Aizstrautniekos

*  Veselības aprūpi veic Dobeles pagastā veic Irinas Dūrējas ģimenes ārsta prakse:
Aizstrautniekos - Avotu 10, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3701, tālr. 26336194
pirmdienās 14.00 - 16.00,
otrdienās 15.00 - 17.00 un
ceturtdienās 17.00 - 19.00.
Lejasstrazdos - Lejasstrazdu pamatskola, "Stariņi", Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV - 3722, tālr. 26336194,
pirmdienās 9.00 - 11.00,
trešdienās 13.00 - 15.00 un
piektdienās 9.00 - 11.00.

Pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāti sekojoši medicīniskās aprūpes pakalpojumi:
* profilaktiskās potes, iedzīvotāju izglītošana profilakses jautājumos;
* neatliekamā medicīniskā palīdzība;
* sekundārā palīdzība (ambulatorā ārstēšana, nelielas ķirurģiskas manipulācijas, intramuskulāras, intravenozas injekcijas, infūzijas vēnā);
* fizioprocedūras (masāža, ultraskaņas procedūras, elektroforēzes procedūras);
* mājas vizītes;
* jaundzimušo aprūpe;
* skolēnu vakcinācija pēc potēšanas kalendāra, skolēnu profilaktiskā apskate 2 reizes gadā.