?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālā un veselības aprūpe

* Dobeles novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces (materiālā palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, informācijas sniegšana, konsultēšana) pieņem Bikstu pagastā, "Liepziedi", p.n. Biksti, Dobeles novads, LV – 3713, tālr. 63729170.

Sociālā darbiniece Alda Razdovska, tālr. 29331374.
Darba laiks: Pirmdienās 8.30-12.00; 13.00 - 16.30.

Sociālā darbiniece Iveta Stankus, tālr. 25495429.
Darba laiks: Ceturtdienās 8.30-12.00.

* Dobeles novada bāriņtiesas locekle Jana Ozoliņa
Bikstu pagasts, Liepziedi", p.n. Biksti, Dobeles novads, LV – 3713, tālr. 27028387

* Kaķenieku ambulance

Adrese: Skolas - 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles novads, LV-3718
Vadītāja – ģimenes ārste Indra Andersone, tālr. 63754864
Tiek sniegti fizioterapijas un laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi.