?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālā un veselības aprūpe

* Zebrenes pagasta iedzīvotājiem veselības aprūpi nodrošina Kaķenieku ambulance: ģimenes ārste Indra Andersone, tālr. 63729636, kura uz pieņemšanu ierodas katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā.
Kaķenieku ambulancē strādā feldšere Dzintra Kuhto: pieņem katru dienu no plkst. 9.00 – 12.00, tālr. 63729636.

Sociālā darbiniece Inese Valante, tālr. 63700153, 25495428.
Darba laiks:  piektdienās 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30.