?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālā un veselības aprūpe

Sociālā darbiniece Zane Šukšina, tālr. 63781733, 25495419

Darba laiks: Pirmdienās 8.30  - 12.00, 13.00 - 16.30

                       Ceturtdienās 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.30

* Šķibes feldšerpunkts, Šķibes ciems 4a, Bērzes pag., Dobeles novads – pieņem ģimenes ārste Anita Bergmane - otrdienās no 9.00 - 12.00.

* Bērzes feldšerpunkts, "Atpūtas", Bērzes ciems, Bērzes pag., Dobeles novads - pieņem ģimenes ārste Paulīne Namiķe - katra mēneša pirmajā otrdienā no 8.00 - 12.00.