?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

SAM 5.6.2. Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (2.posms)

Projekts: "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (2.posms)" (Nr. 5.6.2.0/16/I/023)

Darbības programma: "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām". 2.atlases kārta "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās".

Projekta mērķis: veicināt Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, pārbūvējot Uzvaras ielu.

Galvenās aktivitātes:

1. Uzvaras ielas, kas ir degradētās teritorijas funkcionāls savienojums, pārbūve. Pārbūves ietvaros ir paredzēta ielas nestspējas palielināšana, seguma pārbūve. Paredzēts izbūvēt apvienoto gājēju un velobraucēju celiņu  un ierīkot ielas apgaismojumu, ielas posmā, kur tā nav, kā arī tiks pārbūvēts ūdensvads, sadzīves kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija.

2. Autoruzraudzība.

3. Būvuzraudzība.

4. Publicitātes pasākumi.

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas: 2 659 288,32 EUR.

Projekta īstenošanas periods: no 2017.gada 18.septembra līdz 2020.gada 17.septembrim.

Projekta vadītājs: Zane Peļņa

Kontaktinformācija: tālr. 63700138, mob. 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv