?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

SAM 5.5.1.

Projekts: „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”

Projekta numurs:  5.5.1.0/17/I/002                                                

Finansējuma saņēmējs: Jelgavas pilsētas dome

Sadarbības partneri: Dobeles novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Jelgavas Svēto Sīmeana un Annas pareizticīgo draudze, Jelgavas Romas katoļu draudze.

Projekta mērķis: ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām.

Galvenās aktivitātes:

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - ēkas Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras - ēkas Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve, restaurācija, apkārtējās teritorijas labiekārtošana, izveidojot Zemgales restaurācijas centru un attīstot jaunus pakalpojumus;
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācija un pārbūve, jaunu pakalpojumu izveide;
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, jaunu pakalpojumu izveide;
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles sienu gleznojumu atjaunošana, pakalpojumu pilnveidošana;
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles krustu atjaunošana un torņa jumta seguma pārbūve, pakalpojumu pilnveidošana;
Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;
Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

Kopējās plānotās izmaksas: 5 988 080,75 eiro, t.sk. ERAF finansējums 2 347 500,00 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 105 308,82 eiro, pašvaldību finansējums 3 313 074,91 eiro (t.sk. neattiecināmās izmaksas 2 997 148,44 eiro), snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums 152 500,00 eiro un privātais finansējums 19941,17 eiro.

Projekta īstenošanas periods: no 2018. gada 2.janvāra līdz 2021. gada 1.septembrim.

Jaunumi

2019. gada 29. maijā

Dobeles pils būvprojekta realizācijas galvenie darbi iedalās 7 posmos.

  1. Būvniecības sagatavošanās posms. Esam veikuši būvlaukuma iekārtošanu un pagaidu piebraucamā ceļa izbūvi.
  2. Demontāžas un mūru nostiprināšanas darbi. Sākumā tika novērtēta mūru situācija un ar auto pacēlāju veikta mūru apsekošana un nogruvum bīstamības novēršana darbu zonā un nostiprināšana. Tālāk sekoja sastatņu būvēšana un mūru stiprināšanas un konservācijas darbi. Tika izstrādāts plāns sadalīt kapelu divās zonās. A piebūvē tika nostiprināti mūri un demontētas sastatnes, lai varētu sākt arheoloģijas darbus. Tika uzsākta aizgruvušā pagraba telpu atsegšana.
  3. Mūru konservācijas un restaurācijas darbi. Vispirms pabeidza kapelas mūru iekšpuses stiprināšanu, lai varētu iekšpusē veikt aizgruvušā pagraba telpu atsegšanu. Paralēli iekšpusē notika arheoloģijas darbi, bet ārpusē fasādes mūru konservācijas darbi.
  4. Montāžas darbi. Pēc pagraba atsegšanas uzsākām ārējo komunikāciju izbūvi. Vispirms tika konstatēta esošajos mūros vairākas ailas, kas iepriekš nebija zināmas. Līdz ar to nācās no sākotnējā projekta izmainīt pamatu novietojumu. Pēc pamatu novietojumu izmaiņas tika uzsākta ārējo un iekšējo komunikāciju izbūve. Ar caurduršanās metodi tika izbūvētas ārējas komunikācijas, elektrības pievades, telekomunikācijas, ūdensvads un kanalizācija. Pēc komunikāciju izbūvi sākām iekšsienu izbūvi un R sienas augšdaļas konservācijas konservācijas un restaurācijas darbus. Pašlaik esam šajā posmā, tiek būvēts pagraba pārsegums, pēc kura turpināsies pirmā stāva pārseguma izbūve, kas vienlaicīgi būs arī ēkas jumts. Būvobjektam ir pieslēgts pilsētas ūdensvads. Esam izbūvējuši lietus ūdens kanalizāciju. Tuvākajā laikā tiks pieslēgta patstāvīgā elektrības padeve. Tālākie darbi ir ārsienu loga aiļu uzmērīšana un sagatavošana aizpildījumu izbūvei. Iekšējo inženierkomunikāciju izbūve. Vēdināšanas, apkures, elektroapgādes, vājstrāvu u.c. komunikāciju izbūve.
  5. Apdares darbi. Vēsturisko un jaunizbūvētam interjeram virsmu estētiskā harmonizācija. Iekšējās apdares veikšana. Sienu un griestu apmešana un grīdas betonēšana. Nobeiguma apdares un instalācijas darbi iekštelpās.
  6. Teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas, t.sk. celiņu un piebraucamo ceļu darbi projekta teritorijā. Būvlaukuma demontāža, rekultivācija un nobeiguma labiekārtošanas darbi.
  7. Projekta realizācijas nobeiguma darbi. Objekta nodošana ekspluatācijā.

PS “RERE MEISTARI 1”, Būvdarbu vadītājs Bruno Dzalbs

 

04.03.2019.

Kopš pagājušā gada septembra Dobeles pilsdrupās dažādās stadijās ir īstenoti inženiertīklu izbūves darbi, kas tiek veikti Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” (Nr.  5.5.1.0/17/I/002) ietvaros.

No Dobeles sporta halles puses pilsdrupu kapelai ir pievilkts elektrības spēka kabelis. Ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi ir veikti daļēji, jo pilnīgai pabeigšanai ir nepieciešami detalizētāki papildu risinājumi. Visi inženierkomunikāciju darbi tiek veikti ar caurdures metodi, tādā veidā nodrošinot minimālus bojājumus esošajai infrastruktūrai.

Vienlaicīgi kapelas iekšienē tika noslēgti arheoloģiskie darbi. Tiesa, atradumu gaužām maz, jo kapelas pagrabs jau vairākkārt ir ticis pārmeklēts. Par to liecināja arī izpētes vietās sabērtie 20. gs. būvgruži. Arheoloģisko darbu pabeigšana ļāva uzsākt pamatu un starpsienu izbūvi kapelas austrumu daļā.

Janvāra beigās būvlaukumā darbi tika apturēti nepiemēroto laika apstākļu dēļ. Būvnieks PS “RERE Meistari” informēja pašvaldību, ka darbi tiks atsākti līdz vidējā gaisa temperatūra pakāpsies virs +5º C. Beidzoties tehniskajam pārtraukumam, turpināsies inženiertehnisko komunikāciju izbūves darbi, kā arī tiks uzsākta pagraba pārseguma izbūve.

 

26.09.2018.

Galvenā būvuzņēmēja “RERE Meistari” pirmais izaicinājums pēc iekārtošanās būvobjektā bija nestabilo akmeņu nostiprināšana mūru augšdaļā, tādā veidā nodrošinot drošus darba apstākļus kapelas iekšienē arheoloģisko zemes darbu veicējiem.

Pēc mūru augšdaļas nostiprināšanas būvuzņēmēja darba fronte pārcēlās uz kapelas ārieni, uzsākot mūru nostiprināšanu un konservāciju kapelas fasādēm.  

Savukārt izveidotajās drošajās darba zonās kapelas iekšienē uzsākās arheoloģiskie zemes darbi arheologa Andra Tomašūna uzraudzībā. Arheoloģisko izrakumu mērķis ir izsmelt no kapelas iekšienes kultūrslāni, kas izveidojies laika gaitā kopš pils pamešanas, tādā veidā atbrīvojot vēsturiskā pagraba telpas.

Šobrīd zeme ir izsmelta pilnā apjomā austrumu piebūves daļā, un praktiski ir pabeigti zemes izsmelšanas darbi kapelas rietumu daļā. Jau tagad ir redzams, ka plānotais pagraba stāvs kapelai tiks izbūvēts, un būs iespējams izbūvēt starpsienas, kā tas ir plānots būvprojektā.

Papildus šī brīža mūru konservācijas darbiem ir plānots uzsākt ārējo inženiertīklu izbūves darbus - būvprojekts paredz nodrošināt kapelas ēkai pieslēgumu pie pilsētas ūdensvada, kanalizācijas un elektrotīkla.

                   

 

08.06.2018.

Š.g. maijā tika parakstīti būvdarbu, būvuzraudzības, autoruzraudzības un arheoloģiskās uzraudzības līgumi par Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurāciju un pārbūvi Brīvības ielā 2C, Dobelē. Saskaņā ar konkursa rezultātiem būvdarbus veiks PS “RERE Meistari 1” par kopējo  līgumcenu 1 955 750,07 eiro bez PVN, būvuzraudzību veiks SIA “RS Būvnieks”, autoruzraudzību nodrošinās SIA “Konvents” un arheoloģisko uzraudzību nodrošinās Andris Tomašūns. Projekta ietvaros plānots veikt arheoloģisko izpēti kapelas mūru daļā, konservāciju un jaunas infrastruktūras izbūvi, izveidojot telpas Dobeles Novadpētniecības muzejam. Jaunradītie pakalpojumi bagātinās tūrisma, kultūras un izglītojošo pakalpojumu piedāvājumu, nodrošinās vidi Livonijas ordeņa pils kompleksa tradicionālās amatniecības un tūrisma mārketinga attīstības centra izveidei Dobelē un Zemgales reģionā.. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2020. gada jūnijam.

05.01.2018

2018.gada 2.janvārī Jelgavas pilsētas dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par projekta Nr.5.5.1.0./17/I/002 „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanu. Trīs Zemgales pašvaldības – Jelgava, Dobele un Bauska - piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, īstenos kopīgu kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas projektu.