?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

SAM 3.3.1. Publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Dobeles pilsētā

Projekts: "Publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Dobeles pilsētā" (Nr. 3.3.1.0/16/I/030)

Darbības programma: "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"

2.atlases kārta "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās".

Projekta mērķis: uzlabot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Dobeles pilsētā, pārbūvējot Lauku ielu Dobeles pilsētā.

Galvenās aktivitātes:

1. Lauku ielas pārbūve Dobeles pilsētā, kas ir funkcionāls savienojums ar teritorijām, kas saistītas ar komercdarbību. Tiks izbūvēta un sakārtota ar ielu saistītā infrastruktūra – lietus ūdens kanalizācija ar vaļējo novadgrāvju sistēmu, elektroenerģijas infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu. Tiks veikta pašteces sadzīves kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve, kanalizācijas sūkņu stacijas pieslēguma izbūve, ūdensvada tīklu izbūve un pārbūve, video novērošanas tīklu izbūve un vājstrāvu tīklu pārbūve.

2. Būvdarbu autoruzraudzība.

3. Būvdarbu būvuzraudzība.

4. Publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas: 1 300 612,06 EUR, no tiem:

  • kopējie attiecināmie izdevumi 460 723,10 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 391 614,64 EUR, Valsts budžeta dotācija – 17 277,11 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 51 831,35 EUR
  • kopējie neattiecināmie izdevumi 839 888,96 EUR.

Projekta īstenošanas periods: no 2017.gada 20.septembra līdz 2019.gada 19.martam.

Projekta vadītājs: Zane Peļņa

Kontaktinformācija: tālr. 63700138, mob. 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv

 

JAUNUMI

22.02.2018.

2017.gada 20.septembrī Dobeles novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Dobeles pilsētā" īstenošanu. Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.

Īstenojot projektu, Dobeles pilsētā tiks pārbūvēta Lauku iela (posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku ielai 98) par kopējo summu 1 078 017,47 euro (bez PVN). Ielas pārbūves darbus īstenos SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"".

Būvdarbi tiks uzsākti 2018.gada martā un ilgs 9 mēnešus. Tiks veikta Lauku ielas pārbūve Dobeles pilsētā, kas ir funkcionāls savienojums ar teritorijām, kas saistītas ar komercdarbību, kā arī izbūvēta un sakārtota ar ielu saistītā infrastruktūra.