?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Salas norakšana Gaurata ezerā

  

Projekts:Dabīgi izveidojušās peldošās salas Gauratas ezerā pārvietošana un enkurošana ezera pretējā krastā ” (Nr. 18-06-AL30-A019.2201-000002)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Mērķis: Projekta īstenošanas vieta ir Gauratas ezera publiskā peldvieta Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas atrodas 7 km no Dobeles pilsētas.

Projekta ietvaros tiks pārvietota dabīgi izveidojušās sala un noenkurota ezera pretējā krastā. Sala tiks sadalīta mazākos gabalos, ar tehnikas palīdzību novirzīta un noenkurota. Grunts rakšanas darbi netiks veikti, lai netiktu traucēta zivju un putnu dabīgā biosfēra. Peldošā sala vētras ietekmē tika atpūsta no pretējā krasta un pilnībā nobloķēja peldvietu. Salas pārvietošana nepieciešama teritorijas labiekārtošanai un racionālai izmantošanai, ko apsaimnieko pašvaldība ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu atpūtas vietu Dobeles novada iedzīvotājiem. Gauratas ezera peldvieta tika  ierīkota un tiek uzturēta par Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas uz doto brīdi ir vienīgā oficiāli apzīmētā peldvieta Dobeles novadā. Uz pašvaldībai piederošās zemes atrodas volejbola laukums, rotaļu laukums, atpūtas vietas ar galdiem un soliņiem un pašā ezera krastā ierīkota peldvieta ar divām laipām.

Peldvieta un Gauratas ezers ir Dobeles novada pašvaldības īpašums un ik gadu tiek ieplānoti līdzekļi uzturēšanai.

Kopējās izmaksas (bez PVN): 37875.86 EUR

ELFLA finansējums: 24870.88 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 20958.91 EUR

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2019.gada 1.oktobrim

Projekta vadītāja: Nadežda Čerpaka

Kontaktinformācija: tālr. 63700143, 27865565, e-pasts nadezda.cerpaka@dobele.lv