?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Salas norakšana Gaurata ezerā

  

Projekts:Salas norakšana Gaurata ezerā, Dobeles novadā” (Nr. 18-06-AL30-A019.2201-000002)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Mērķis: Projekta īstenošanas vieta ir Gaurata ezera publiskā peldvieta Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas atrodas 7 km no Dobeles pilsētas. Gaurata ezera peldvieta tika  ierīkota un tiek uzturēta par Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas uz doto brīdi ir vienīgā oficiāli apzīmētā peldvieta Dobeles novadā. Uz pašvaldībai piederošās zemes ir ierīkoti volejbola laukums, rotaļu laukums, galdi ar soliņiem un un pašā ezera krastā ierīkota peldvieta ar divām laipām. Projekta ietvaros tiks daļēji norakta un izvesta peldoša sala Gauratas ezerā. Peldošā sala pirms dažiem gadiem vētras ietekmē tika atpūsta no pretējā krasta un pilnībā nobloķēja peldvietu. Vienīgā iespēja kā norakt peldošo salu ir ar smagās celtniecības tehnikas palīdzību un lai neveicinātu ezera ātrāku aizaugšanu, izraktā grunts ir jāizved uz tuvāko atbērtni. Peldvieta un Gaurata ezers ir Dobeles novada pašvaldības īpašums un ik gadu tiek ieplānoti līdzekļi uzturēšanai.

Kopējās izmaksas (ar PVN): 91 545.53 EUR

ELFLA finansējums: 24 870.88 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 66 674.65 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 25. jūnijs – 2019. gada 1. oktobrim

Projekta vadītājs: Raivis Luks

Kontaktinformācija: tālr. 63700121, 27865565, e-pasts: raivis.luks@dobele.lv

www.paps.lv #remigracija