?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ziņas

PAZIŅOJUMS SIA „Būvenergo A” informē, ka pamatojoties uz 2017. gada 04. septembra noslēgto līgumu DŪ 57/2017 par būvdarbu veikšanu projekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros notiek un...
Vakar, 21. novembrī, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA “Bukoteks” valdes priekšsēdētājs Aivars Kronbergs parakstīja līgumu par Dobeles pilsētas kultūras nama daļas pārbūves un bloķēta...
Ikgadējā Zemgales tūrisma konference „Zemgale – iespējas un izaicinājumi Baltijas tirgū” notiks 7. decembrī Tērvetē, Tērvetes dabas parka apmeklētāju centrā. Konferencē tiks sniegts ieskats par Latvijas, kā arī...
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2017. gada 13. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos: dzīvokli Nr.22 Priežu ielā 11, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles...
Labdien, māmiņas, tēti, vecmāmiņas, vectētiņi, pedagogi, pašvaldību un NVO pārstāvji un citi interesenti! Aicinām iedibināt jaunu tradīciju - ģimenes svētdienu “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”. Labklājības...
15.novembrī Dobeles novada priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA “Union Asphalttechnik” valdes loceklis Juris Krievs, SIA “Ceļinieks 01” valdes priekšsēdētāja Dārta Zaumane, SIA “Rīgas tilti” valdes...
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai