?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Projektu konkurss sociālajā jomā

22.02.2019.
 

Dobeles novada domes komisija finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajā un veselības nozarē izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sociāla un veselības rakstura  projektiem Dobeles novadā.

Projekta realizēšanas laiks no 2019. gada 25. marta līdz 30. novembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa 600.00 EUR

Projektus iesniegt laikā no 2019. gada 4. marta līdz 15. martam plkst.16.00 Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē

Informācijai:

lietvedības sekretāre Vilma Grīnvalde  - 63781195.

Ar projektu konkursa Nolikumu par finansiāla atbalsta piešķiršanas  kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā (23.02.2017.lēmums Nr.43/2) var iepazīties Dobeles novada Domes mājas lapā www.dobele.lv  un Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē