?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Projektu konkursa rezultāti

08.05.2014.

Projektu konkursa rezultāti

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2013.gada 30.maijā apstiprinātu nolikumu „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā" un „Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību bērnu vasaras nometņu projektu programmā" (lēmums Nr.149/5) un saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu projektu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas lēmumu (protokols Nr.4 2014.gada 28.aprīlī)ir atbalstīti:

„Finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtība jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā"

N.p.k.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirts EUR

1.

Kārlis Freibergs

„GOLDEN summer labdarības projekts"

400,00

2.

Teātra Sports Dobele - Eva Gulbe

„Teātra sporta dienas"

400,00

3.

Sara Banfi un Kristīne Linde

„Latvija TAVĀM acīm

200,00

KOPĀ

1000,00

„Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība bērnu vasaras nometņu projektu programmā"

N.p.k.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirts EUR

1.

Biedrība „Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude""

„Āfrikas nedēļa"

721,00

2.

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs

„Tent - terentent 4"

1000,00

3.

Mežinieku pamatskola

„Nāc AWARD pulkā"

433,05

4.

Krimūnu pamatskola

„Veselā miesā vesels gars"

402,00

5.

SIA „LUSTES"

„Raibās dienas Bērzmuižā"

1000,00

6.

Biedrība Melnais Ērglis

„Seko pa pēdām"

1000,00

KOPĀ

4556,05