?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Preventīvie pasākumi jauniešiem

  

Projekts: Jaunatne Eiropā - Preventīvie pasākumi atkarību veicinošo vielu mazināšanā jauniešu vidū" (Youth in Europe - Evidence -based drug prevention!")

Projekta ieviesējs: RightNow ehf Research, Innovation and Skills company (Islande)

Partneri: The Icelandic Centre for Social Reserch and Analysis (Islande)  
Dobeles novada pašvaldība
Victoria Local Council (Malta)
Esenler Municipality (Turcija)
Municipality de Santa Maria de Feira (Portugāle)
Comune di Santa Severina (Itālija)
Ajuntament de Tarragona (Spānija)
Association Echanges (Francija)
YIC-Municipality Kordelio Evosmos (Grieķija)

Programma: Eiropas Savienības programmu "Erasmus +", sadaļa Stratēģiskā partnerība

Projekta atbilstība Dobeles novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijai  2013. - 2017.gadam
VTP2 Atbalsts jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās veselības, veselīga dzīvesveida veicināšanai
RV1 Turpināt attīstīt regulārus jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās veselības, veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumus

Projekta mērķis:
Mazināt atkarību veicinošo vielu lietošanu jauniešu vidū (no 15 līdz 16 gadu veciem jauniešiem).
Iegūt zināšanas, kas paaugstinātu pašvaldībā strādājošo speciālistu kapacitāti darbā ar jauniešiem.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
-          Dobeles novada pašvaldības un Dobeles Jaunatnes un iniciatīvu veselības centra (turpmāk - DJIVC) darbinieku pieredzes apmaiņas un mācību braucieni;
-          Īstermiņa apmācības 4 pašvaldības un jaunatnes speciālistiem metodiskos materiālu apgūšanai preventīviem pasākumiem atkarību veicinošo vielu mazinšānā;
-          Dobeles novada 15 līdz 16 gadu vecu jauniešu anketēšana par atkarību veicinošo vielu viņu ikdienā;
-          Projekta mērķa un rezultātu izplatīšana Dobeles novada pašvaldības un DJIVC rīkotajā pasākumā novada jauniešiem un ieinteresētājām personām;
-          Anketu apstrāde un analīze, datu sagatavošanai prezentācijas izstrādei starptautiskai konferencei projekta noslēgumā.                             

Projekta kopējās izmaksas: 218 348,000  EUR
Dobeles novada pašvaldības kopējais finansējums 15  280,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 5.maijs līdz 2017.gada 31.decembris
Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Nadežda Venceviča
Kontaktinformācija: nadezda.vencevica@dobele.lv  tālr.: 63700121; 27865565