?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Penkules pagasts

PENKULES PAGASTS 

Pagasta pārvalde
Adrese: "Vecā skola",  Penkule, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV – 3725
Tālr. 63745382
Fakss: 63745827
E-pasts: penkule@dobele.lv 
e-pasts: biblioteka.penkule@inbox.lv

Penkules pagasta pārvaldes darba laiks
Pirmdien       8.00 - 17.00
Otrdien         8.00 - 17.00
Trešdien       8.00 - 18.00
Ceturtdien    8.00 - 17.00
Piektdien      8.00 - 16.00
Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis/e-pasts

Pieņemamais laiks

Pagasta pārvaldes vadītājs

Ivars Brikmanis

26424143

pirmdien 12.00 - 14.00
ceturtdien 10.00 - 12.00

Sekretāre

Māra Pūce

63745382

 

Dienas centra vadītāja

Monta Logina

monta_logina@inbox.lv

 

Elektriķis-santehniķis

Ziedonis Dišteins

29363504

 

Sociālā darbiniece

Guna Smilga

Diāna Lukmane

63700156,
25495418
63700156
25495417

trešdien 8.30 - 12.00
13.00 - 17.30

pirmdien 8.30 - 12.00
13.00 - 16.30

Bāriņtiesas locekle   637 07266 Pieņemšana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta

Veselības aprūpes vadītāja

Ilva Jonkus

63745173

 

 

Vispārīga informācija

Platība

74,1 km²

Iedzīvotāju skaits

859  (dati uz 2019. gada 1. janvāri)

Lielākās apdzīvotās vietas

Penkule, Baldonas, Ezeriņi, Skujaine

Penkules pagasts atrodas Dobeles novada vidusdaļā, Zemgales līdzenuma dienvidrietumu daļā. Pagasts robežojas ar Bēnes, Naudītes, Auru, Tērvetes un Bukaišu pagastiem. Līdz novada centram - Dobelei - ir 19 km, līdz blakus esošā Auces novada centram - Aucei - 18 km. Pagasta teritoriju austrumu - rietumu virzienā, aptuveni 17 km garumā, šķērso šoseja Auce - Jelgava. Tā nodrošina ērtu satiksmi gan uz Jelgavu (42 km), gan uz valsts galvaspilsētu Rīgu (80 km).
Pagasta zeme 
Lauksaimniecībā izmantojamās zeme - 5487,1 ha (74,1% no kopējās zemes platības), t.sk. aramzeme - 5203,8 ha; meži - 1116,6 (15,7%); krūmāji - 126,1 (1,7%); purvi - 22,9 (0,3%); zem ūdeņiem - 135,0 (1,8%); zem ēkām un pagalmiem - 134,5 (3,5%); zem ceļiem - 214,1 (2,9%); pārējās zemes - 126,7 (1,7%)
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes novērtējums Penkules pagastā ir 54 balles. Meliorēto zemju īpatsvars - 83,7% (4602 ha) no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības.
Pagastā ir māla, grants - smilts krājumi, bet to kvalitāte un iespējamie apjomi nav izpētīti.
Virszemes ūdeņi
Cauri pagasta teritorijai plūst septiņas upes: Auce (16,3 km garumā), Ālave (garums ir 24 km), Govainis (Auces upes pieteka, kopgarums ir 11,5 km), Jugliņa (Ālaves upes kreisā krasta pieteka, garums ir 5,1 km), Rīgava (Auces upes pieteka, kopgarums 5 km), Skujaine (garums 4 km).
Penkules pagasta teritorijā nav neviena ezera, bet ir trīs lielākas mākslīgās ūdenskrātuves - Centra ūdenskrātuve (3,2 ha), "Dimzu" ūdenskrātuve (11,4 ha), Skujaines ūdenskrātuve (27,5 ha).
Zemgales līdzenumam netipiska ainava ir izveidojusies Skujaines upes ielejā pie "Dzelmēm", kur ir neregulētas upes posms izteiktā ielejā. Šajā teritorijā atrodas viena no nedaudzajām Baltijā zināmajām pārakmeņoto augšdevona zivju atradnēm.
Apdzīvotās vietas
Penkules pagasta apdzīvotajās vietās dzīvo 692 cilvēki jeb 62,18% no kopējā iedzīvotāju skaita pagastā. Penkules ciematā dzīvo 313 iedzīvotāji t.i. 28,3 % no visiem pagasta iedzīvotājiem.
Pagasta teritorijā vēl ir 7 apdzīvotas vietas: Sējas, Ezeriņi, Vecvagāres, (ciems savu nosaukumu ir ieguvis, pateicoties Latvijas Valsts prezidenta A.Kvieša (1881.-1941.) mājām "Vecvagārēm"), Skujaine, Baldonas, Ābeles, Ālaves.
Pārējie pagasta iedzīvotāji ir apmetušies viensētās. Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 14,9 cilvēki/km².