?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Nekustamais īpašums

 • Pirmpirkuma tiesības
 • Zemes ierīcības projekts
 • Nekustamā īpašuma sadalīšana
 • Pašvaldības īpašuma atsavināšana
 • Zemes lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa
 • Adreses un nosaukuma piešķiršana
 • Zemes iegūšana ārvalstniekiem
 • Apbūvētas zemes noma
 • Neapbūvētās zemes noma
 • Izziņa par zemes īpašuma vai lietošanas tiesībām
 • Medību tiesību nodošana
 • Privatizējamās mājas zeme
 • Izziņa par esošo platību
 • Izziņa par zemes vienības apgrūtinājumiem