?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Naudītes pagasts

Pagasta pārvalde
Adrese: "Naudītes skola", Naudīte, Naudītes pagasts, Dobeles novads, LV – 3724
Tālr./ fakss: 637 29067
E - pasts: naudite@dobele.lv

Naudītes pagasta pārvaldes darba laiks
Pirmdien      8.00 - 17.00
Otrdien        8.00 - 17.00
Trešdien      8.00 - 18.00
Ceturtdien   8.00 - 17.00
Piektdien     8.00 - 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

 

 

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņem apmeklētājus

Pagasta pārvaldes vadītājs

Ivars Brikmanis

26424143

pirmdien 10.00 - 12.00
ceturtdien 13.00 - 15.00

Sekretāre

Sniedze Oļehnoviča

 63729067

 

Sociālā darbiniece

(sociālā palīdzība)

 Guna Smilga

 63729078, 25495418

 

pirmdien 8.30 - 12.00,

13.00 - 16.30

 Sociālā darbiniece

(sociālais darbs ar dažādām iedzīvotāju grupām)

Diāna Lukmane

   63729078,

   25495417

 

trešdien 8.30 - 12.00,

13.00 - 17.30

Bibliotēkas vadītāja

Olga Kursiša

25488424

otrdien - ceturtdien*

 8.00 - 16.00
piektdien 8.00 - 13.00

Bāriņtiesas locekle Anita Veltensone  20266401 Pieņemšana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta
Kultūras darba organizatore Baiba Smiltniece 29383867  

 *Pusdienlaiks 12.00 - 13.00

Vispārīga informācija

Platība

89,7 km²

Iedzīvotāju skaits

738 (dati uz 2019. gada 1. janvāri)

Lielākās apdzīvotās vietas

Naudīte, Apgulde, Līdumi

Naudītes pagasts atrodas Dobeles novada centrālajā daļā ar plašiem mežu masīviem un Austrumkursas augstienes veidotiem pauguriem.
Pagasta teritoriju šķērso Sesavas un Jugliņas upe. Aizdambējot Sesavas upi, Naudītes ciematā izveidota mākslīgā ūdenskrātuve (22 ha). Pagasta teritorijā atrodas Apguldes ezers. Tā platība ir 39,3 ha.
Naudītes pagasta kopējā platība ir 89,7 km², tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 43,6 km² (aramzeme 39,7 km²); meži - 35.5 km²; ūdeņi - 1,4 km²; purvi - 1,2 km²; citas zemes - 12.3 km².

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs: latvieši - 82 %; cittautieši - 18 % (baltkrievi - 6 %, krievi - 4 %, ukraiņi - 3 %, poļi - 1 %, lietuvieši - 2 %, citi - 2%).
Vidējais iedzīvotāju blīvums - 8.72 cilvēki/km².
Ekonomiskais blīvums - 17.96 cilvēki/km².
Pagastā ir sekojoši ciemi: Naudīte (321 iedzīvotājs) un Apgulde (156).