?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Licenču un licences kartīšu izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Dobeles novada administratīvajā teritorijā

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

Pa pastu

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums pasažieru pārvadājumu licencei ar taksometriemMicrosoft Office document icon Iesniegums pasažieru pārvadājumu licencei ar taksometriem
2. Iepriekšējās licences kartiņa, kuras termiņš ir beidzies
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Transportlīdzekļa nomas (līzinga, kredīta) līgums, ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam. Līguma darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par pieprasītās licences kartītes derīguma termiņu un transportlīdzeklim ir jābūt reģistrētam Latvijā.
2. Izziņa par taksometra skaitītāja verifikāciju un kontroles čeka izdruka (pieprasot Licences kartīti pirmo reizi)
3. Transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Pārvadātājam Dobeles novada pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pārvadātājam izsniedz lēmumu, uz kura pamata pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem.

Pēc transportlīdzekļa aprīkošanas, pašvaldība izsniedz licenci un licences kartīti vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci un licences kartīti un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

3.

Licenci un licences kartīti var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles  novadā - 213.kab., 203.kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

4.

Datus par derīguma termiņu vai anulēšanu ievada Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Pakalpojuma maksa
EUR
14.00 - par licences izsniegšanu
EUR
7,00 – par licences pārreģistrēšanu
EUR
7,00 – par licences kartītes izsniegšanu
EUR
4,00 - par licences kartītes pārreģistrēšanu.
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pašvaldība iesniegumu izskata 10 (desmit) darba dienu laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137, 63700124