?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Kultūra

Lielākie kultūras pasākumi pagastā ir Lieldienu, Mātes dienas, Jāņu, Mārtiņu, 18. novembra, Ziemassvētku atzīmēšanas pasākumi.
Rudenī bērniem tiek rīkota spoku diena. 
No 2009. gada 13. februāra Zebrenē darbojas Zebrenes līnījdeju kolektīvs.
No 2010. gada 1. oktobra darbojas sieviešu vokālais ansamblis "Moda", kuru vada Ainārs Plezers.
No 2011. gada 1. marta darbojas lietišķās mākslas un rokdarbu pulciņš, kuru vada Inta Finka.

Kultūras un sporta darba organizatore Evita Zute, mob.tālr.: 26767172.

Zebrenes bērnu vokālais ansamblis  - vadītāja  Ērika Kreicberga
Rokdarbu pulciņš “Pūriņš” – Inta Finka – nodarbības notiek piektdienās no plkst.1800
Zebrenes sieviešu biedrība “Dīva’’ – valdes pr-ja Evita Zute