?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Kultūra

Kultūras un sporta darba organizatore Evita Zute, mob. 26767172.

Lielākie kultūras pasākumi pagastā ir Lieldienu, Mātes dienas, Jāņu, Mārtiņu, 18. novembra, Ziemassvētku atzīmēšanas pasākumi. Rudenī bērniem tiek rīkota Spoku diena. 
 

Amatiermākslas kolektīvi:
Zebrenes līnījdeju kolektīvs,
Sieviešu vokālais ansamblis "Moda", vadītājs Ainārs Plezers,
Lietišķās mākslas un rokdarbu pulciņš, vadītāja Inta Finka,
Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja  Ērika Kreicberga,
Rokdarbu pulciņš “Pūriņš”, vadītāja Inta Finka. Nodarbības notiek piektdienās no plkst.1800.
Zebrenes sieviešu biedrība “Dīva’’, valdes pr-ja Evita Zute.