?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Kultūra

* Penkules kultūras nams, "Dailes", Penkule, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725

Direktors Normunds Smiltnieks
Mob.tālr.: 25488438
e-pasts: penkulesk-n@inbox.lv

Amatiermākslas kolektīvi:

 • Jauniešu deju kolektīvs "Re - kā"
   Vadītāja Ligita Urbele, mob.tālr.: 29158987
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sadancis"
   Vadītāja Ligita Urbele, mob.tālr.: 29158987
 • Pieaugušo amatierteātris "Dailes"
  Vadītājs Normunds Smiltnieks, mob.tālr.: 26129518
 • Dāmu vokālais ansamblis "Unda"|
   Vadītājs Ruta Januze, mob.tālr.: 26343900
 • Bērnu leļļu teātris “Knauķīši”
   Vadītāja Iveta Smiltniece, mob.tālr.: 26526910
 • Kapela “Luste”
  Vadītājs Ilgonis Januzis, mob.tel. 29479102
 • ​Jauniešu deju kolektīvs "Re-kā"
  Vadītāja Rēzija Granta, mob. tel. 29973471  

Penkules pagasta kultūras un sabiedriskie pasākumi notiek vietējā pamatskolā, bibliotēkā un kultūras namā.
Tradicionāli kultūras namā katru gadu notiek pensionāru vakars; deju kolektīvu sadraudzības koncerti un atpūtas vakari; Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīts svinīgais koncerts; Ziemassvētku eglītes sarīkojumi pirmsskolas vecuma bērniem un pamatskolas skolniekiem; Jaunā gada sagaidīšanas balle; Penkules pagasta konkursa "Sakoptākā sēta" noslēguma pasākums; sportistu un komandu godināšanas pasākums; Sporta svētki; Lieldienu pasākumi; līgošana kultūras nama dārzā.

Penkules bibliotēka, "Ielejas", Penkule, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725
Vadītāja: Maruta Pūpola
Tālr.  63745407,  e-pasts: penkule.biblioteka@inbox.lv
Bibliotēkā reģistrējušies 405 lasītāji (43% pagasta iedzīvotāju), un to dienā apmeklē vidēji 20 cilvēki.

 * Sieviešu klubs "Liepas", valdes priekšsēdētāja Gunta Mickāne. Kluba darbības mērķis - izglītot vietējās sievietes, iesaistīties dažādos projektos un fondos. Interesi par šo organizāciju ir izrādījušas aptuveni 23 penkulnieces - dažādu vecumu, sociālo grupu un profesiju sievietes.

* Kopš 1997. gada Penkules pagastā iznāk Penkules pagasta informatīvais izdevums par pagasta dzīves aktualitātēm. Iedzīvotāji to saņem bez maksas.