?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Kultūra

* Krimūnu tautas nams
Vadītāja Kristīne Vītiņa, e-pasts: k-vitina@inbox.lv; mob. 25488435

* Krimūnu pagasta bibliotēka,
Krimūnu Tautas nams”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3719 Jolanta Rubene, tālr. 63754336; e-pasts: jolanta65@inbox.lv

* Amatiermākslas kolektīvi
Vidējās paaudzes deju kopa ''Akači'', vadītāja Elīna Medne
Bērnu tautas deju kolektīvs "Bitītes", vadītājs Arvils Noviks, tālr. 29721362
Dāmu vokālais ansamblis ''Kvinte'', vadītāja Sandra Bulmere
Bērnu dramatiskais kolektīvs ''Troksnēni'', vadītāja Anita Riekstiņa, tālr. 26374970
Jauniešu amatierteātris "Etīde", vadītāja Anita Riekstiņa, tālr. 26374970
Amatierteātris ''Skats'', vadītāja Anita Riekstiņa, tālr. 26374970