?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Kultūra

* Krimūnu tautas nams
Vadītāja Kristīne Ļaksa, e-pasts: laksa.k@inbox.lv; mob. 25488435

* Krimūnu pagasta bibliotēka,
Krimūnu ''Tautas nams'', Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3719 Jolanta Rubene, tālr. 63754336; e-pasts: jolanta65@inbox.lv

* Amatiermākslas kolektīvi
Vidējās paaudzes deju kopa ''Akači'', vadītāja Elīna Medne, tālr. 25488435
Senioru deju kopa “ExAkači”, vadītāja Elīna Medne, tālr. 25488435
Vidējās paaudzes deju kopa “Dieveris”, vadītājs Arvils Noviks, tālr. 29721362
Bērnu tautas deju kolektīvs "Bitītes", vadītājs Arvils Noviks, tālr. 29721362
Bērnu vokālais ansamblis “Sienāzīši”, vadītāja Inga Judko, tālr. 25488435
Bērnu dramatiskais kolektīvs ''Troksnēni'', vadītāja Anita Riekstiņa, tālr. 26374970
Jauniešu amatierteātris "Etīde", vadītāja Anita Riekstiņa, tālr. 26374970
Amatierteātris ''Skats'', vadītāja Anita Riekstiņa, tālr. 26374970