?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Kultūra

Jaunbērzes pagasta kultūras nams, Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads
Direktore Aija Eidinta,  mob. 25488422

* Jaunbērzes pagasta bibliotēka, Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads
Vadītāja Anita Antanoviča, tālr.  63723768

Amatiermākslas kolektīvi un interešu klubs

  • Dāmu klubs “Noskaņa”, vadītājas Aija Eidinta un Lilija Berķe;
  • Dāmu vokālais ansamblis “Ilūzija”, vadītājs Raimonds Bulmers;
  • Pirmskolas un 1-2.kl. vecuma bērnu deju kolektīvs "Ķipari";
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dieveris", vadītājs Arvils Noviks;
  • Jauniešu deju kolektīvs "Māra", vadītāja Baiba Meiere, tālr. 29383867;
  • Bērnu deju kolektīvs "Māriņa", vadītāja Baiba Meiere, tālr. 29383867.