?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Krimūnu tautas nams

Krimūnu tautas nams

Direktore Kristīne Girgensone
Mob.tālr.: 25488435
e-pasts: tautasnams3719@inbox.lv

Amatiermākslas kolektīvi

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Akači"
  Vadītāja Elīna Medne, mob.tālr.: 28309383
  Mēģinājumi ceturtdienās plkst. 20.00
 • Sieviešu vokālais ansamblis "Kvinte"
  Vadītāja Sandra Bulmere, mob.tālr.: 26357375
  Mēģinājumi otrdienās plkst.18.00
 • Amatierteātris "Skats"
  Režisore Anita Riekstiņa, mob.tālr.: 26374970
  Mēģinājumi pirmdienās un trešdienās plkst. 20.00
 • Jauniešu amatierteātris "Etīde"
  Režisore Anita Riekstiņa, mob.tālr.: 26374970     
  Mēģinājumi piektdienās plkst.17.00 un svētdienās plkst. 11.00 
 • Bērnu dramatiskais kolektīvs "Troksnēni"
  Režisore Anita Riekstiņa, mob.tālr.: 26374970
  Mēģinājumi pirmdienās un trešdienās plkst. 14.30 
 • Pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvs "Bitītes"
  Vadītājs Arvils Noviks, mob.tālr.: 29721362
  Mēģinājumi otrdienās plkst. 16.00
 • Līnījdeju dāmu grupa 
  Mēģinājumi ceturtdienās plkst. 17.15