?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Komitejas, komisijas, būvvalde

DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

Finanšu un budžeta komiteja, priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns

priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs

Viktors Eihmanis, Aldis Cīrulis, Kaspars Ļaksa, Edgars Laimiņš,  Edgars Gaigalis, Imants Auders, Normunds Smiltnieks.

 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja, priekšsēdētājs Viktors Eihmanis

priekšsēdētāja vietnieks Edgars Laimiņš

Edīte Kaufmane, Andrejs Spridzāns, Aldis Cīrulis, Ivars Cimermanis, Imants Auders, Ainārs Meiers.

 

Sociālā komiteja, priekšsēdētāja Baiba Lucaua-Makalistere

priekšsēdētāja vietnieks Kaspars Ļaksa
 
Sarmīte Dude,  Agita Jansone, Inita Neimane, Sanita Olševska, Normunds Smiltnieks.

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja, priekšsēdētājs Guntis Safranovičs

priekšsēdētāja vietnieks Edgars Gaigalis

Ivars Cimermanis, Edīte Kaufmane, Sarmīte Dude, Agita Jansone, Inita Neimane, Sanita Olševska.

 

Komiteju darbs notiek sēdēs ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas.

 

BŪVVALDE            

Priekšsēdētājs: Jānis Kukša, Dobeles novada būvvaldes vadītājs

Būvvaldes locekļi:

Lilija Šinta, Dobeles novada pašvaldības arhitekte,

Alberts Litvins, Dobeles novada pašvaldības būvinspektors.

Sekretāre: Evija Bilkšte, Dobeles novada būvvaldes lietvedības sekretāre.

 

KOMISIJAS

Dobeles novada vēlēšanu komisija  

Komisijas locekļi:

Gints Dzenis, Dobeles novada pašvaldības vecākais datortīkla administrators

Elita Dzērvīte, LPKS "Agrario" un SIA "Alfa Agro" galvenā grāmatvede

Evija Fedoroviča, Dobeles novada pašvaldības sekretāre

Vita Grosberga, Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas speciāliste

Aija Jakovļeva, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

Evija Kalniņa, Dobeles PIUAC informācijas speciāliste

Velta Lagzdiņa, Dobeles novada iedzīvotāja

Juris Stalidzāns, Dobeles novada iedzīvotājs

Guna Vitte, Dobeles pagasta pārvaldes sekretāre.

 

Dobeles novada dzīvokļu komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Priekšsēdētāja vietnieks: Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts

Komisijas locekļi:

Aija Renga, Dobeles novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja vietniece;

Inga Lukošus, Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste;

Santa Laimiņa, SIA "Takser" biroja vadītāja.

Baiba Deimanta, SIA "Dobeles namsaimnieks" norēķinu administratore.

Aiva Sproģe, LPKS "Agrario" juriste-kredītspeciāliste.

 

Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Komisijas locekļi:

Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts;

Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;

Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;

Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste.

Sekretāre: Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste.

 

Dobeles novada administratīvā komisija   Nolikums

Priekšsēdētājs: Andris Pintāns, Dobeles novada pašvaldības policijas inspektors

Priekšsēdētāja vietnieks: Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks.

Komisijas locekļi:

Irēna Eidmane, Dobeles novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja;

Vaira Jurēvica, Dobeles novada Juridiskās nodaļas jurista palīdze.

Jānis Ozoliņš, Dobeles novada Auru pagasta pārvaldes vadītājs.

Sekretāre: Evija Bumbule, Dobeles novada pašvaldības policijas sekretāre.

 

Dobeles novada iepirkuma komisija     Nolikums

Priekšsēdētāja: Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

Priekšsēdētājas vietniece: Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste.

Komisijas locekļi:

Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;

Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;

Zane Peļņa, Dobeles novada pašvaldības attīstības plānotāja;

Jānis Ozoliņš, Dobeles novada pašvaldības Auru pagasta pārvaldes vadītājs.

 

Dobeles novada apbalvošanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts;

Edīte Kaufmane, Dobeles novada domes deputāte;

Vita Gaurača,  AS SEB Jelgavas filiāles vadītāja,

Irēna Eidmane, Dobeles novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja.

 

Satiksmes drošības komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Dainis Sirsonis, Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi:

Edīte Bobrovska, VAS „Latvijas valsts ceļi’’ Kurzemes reģiona Dobeles nodaļas vadītāja;

Jānis Apinis, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļpolicijas nodaļas patruļdienesta rotas inspektors;

Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;

Lūcija Ozola, Dobeles novada pašvaldības komunālinženiere.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras nozarē Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

Edīte Kaufmane, Dobeles novada domes deputāte;

Māra Krūmiņa, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;

Karīna Zandersone, Dobeles Mūzikas skolas direktora vietniece;

Evita Zute, pasākumu organizatore Zebrenes pagastā, Dobeles novada centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai sporta nozarē Nolikums

Priekšsēdētājs: Aldis Cīrulis, Dobeles novada domes deputāts;

Komisijas locekļi:

Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;

Māra Krūmiņa, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;

Vera Eriksone, Dobeles sporta skolas direktore;

Skaidrīte Velberga, Dobeles sporta skolas trenere.

 

Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;

Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;

Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere,

Daiga Balgalve, Dobeles novada pašvaldības finanšu darbiniece.

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Komisijas locekļi:

Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;

Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;

Agris Ikaunieks, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženieris;

Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai sociāliem un veselības projektiem  Nolikums

Priekšsēdētājs: Baiba Lucaua-Makalistere, Dobeles novada domes deputāte

Komisijas locekļi:

Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts;

Edgars Gaigalis, Dobeles novada domes deputāts.

Beata Limanāne, Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja;

Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;

 

Dobeles novada nepilngadīgo lietu komisija    Nolikums

Priekšsēdētāja: Inita Neimane, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste

Priekšsēdētājas vietniece: Aija Zemesarāja, Dobeles novada bāriņtiesa locekle

Komisijas locekļi:

Raita Buivide, Dobeles 1. vidusskolas direktores vietniece ar deleģētiem sociālā pedagoga pienākumiem;

Anita Veltensone, Dobeles novada bāriņtiesas locekle;

Ieva Doniņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra izglītības psiholoģe;

Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;

Evita Evardsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Juriskonsulte, bērnu tiesību speciāliste;

Anna Meņkova, Dobeles novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar bērniem.

 

Dobeles novada domes saimnieciskā komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;

Sarmīte Dude, Dobeles novada domes deputāte;

Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts.

 

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;

Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija  Nolikums

Priekšsēdētāja: Inita Neimane, Dobeles novada domes deputāte, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste

Komisijas locekļi:

Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;

Anita Veltensone, Dobeles novada bāriņtiesas locekle;

Evita Evardsone, Dobeles novada izglītības pārvaldes juriskonsulte, bērnu tiesību speciāliste;

Līga Pureniņa, Dobeles novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

 

Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

Inita Neimane, Dobeles novada domes deputāte, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste;

Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe jauniešu un interešu izglītības jautājumos;

Ilze Jansone, Penkules 53. mazpulka vadītāja, Penkules pamatskolas direktora vietniece;

Lelde Kolosova, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības konsultante;

Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;

Evita Zute, Dobeles novada Bikstu kultūras un atpūtas centra pasākumu organizatore Zebrenes pagastā;

Lauma Freiberga, Dobeles jauniešu dome biedre;

Jeļizaveta Andrejeva, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkne.

 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija  Nolikums

 

Priekšsēdētāja: Līga Liepiņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra vadītāja

Komisijas locekļi:

Guntis Safranovičs - Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks;

Edgars Rutkis, SIA "REIR" īpašnieks;

Krista Kleina, Dobeles pilsētas kultūras nama menedžere;

Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe.

 

Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs - Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Komisijas locekļi:

Austra Apsīte - Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;

Jānis Kukša - Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs;

Aldis Cīrulis - Dobeles novada domes deputāts;

Lūcija Nartiša - Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja;

Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere;

Sandra Lasmane - Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

 

Dobeles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija

Priekšsēdētājs: Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

Vija Keršus, Auces novada domes priekšsēdētāja;

Dace Reinika, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja;

Ivars Skačkauskis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas komandieris

Komisijas locekļi:

Egils Šimkus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas Auces posteņa komandieris;

Aivis Vācers, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona komandieris;

Aigars Bite, Valsts policijas Zemgales reģiona policijas pārvaldes Dobeles iecirkņa priekšnieks;

Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;

Aivars Dūms, AS „Sadales tīkli” Dobeles nodaļas vadītājs;

Jānis Grosbārdis, Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales reģiona pārvaldes vadītājs.