?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Komitejas, komisijas, būvvalde

DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

Finanšu un budžeta komiteja, priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns

priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs

Viktors Eihmanis, Aldis Cīrulis, Kaspars Ļaksa, Edgars Laimiņš, Ivars Stanga, Ivars Piruška, Ziedonis Bergs.

 

Sociālā komiteja, priekšsēdētājs Kaspars Ļaksa

priekšsēdētāja vietnieks Edgars Gaigalis
 
Viesturs Reinfelds, Guntis Safranovičs, Sarmīte Dude, Sarmīte Lucaua, Agita Jansone.

 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja, priekšsēdētājs Viktors Eihmanis

priekšsēdētāja vietnieks Edgars Laimiņš

Imants Auders, Ivars Stanga, Ivars Cimermanis, Andrejs Spridzāns, Edīte Kaufmane, Ziedonis Bergs.

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja, priekšsēdētājs Viesturs Reinfelds

priekšsēdētāja vietnieks Aldis Cīrulis

Edgars Gaigalis, Ivars Cimermanis, Edīte Kaufmane, Sarmīte Dude, Guntis Safranovičs, Agita Jansone.

 

Komiteju darbs notiek sēdēs ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas.

 

BŪVVALDE            

Priekšsēdētājs: Jānis Kukša, Dobeles novada būvvaldes vadītājs

Būvvaldes locekļi:

Lilija Šinta, Dobeles novada pašvaldības arhitekte,

Alberts Litvins, Dobeles novada pašvaldības būvinspektors.

Sekretāre: Evija Bilkšte, Dobeles novada būvvaldes lietvedības sekretāre.

 

KOMISIJAS

Dobeles novada vēlēšanu komisija   

Priekšsēdētāja: Velta Lagzdiņa, Dobeles novada iedzīvotāja

Komisijas locekļi:

Guna Ābele, Jaunbērzes pagasta pārvaldes saimniecības pārzine;

Evija Kalniņa, Dobeles PIUAC informācijas speciāliste;

Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;

Gints Dzenis, Dobeles novada pašvaldības vecākais datortīkla administrators;

Monta Freiberga, Dobeles novada iedzīvotāja;

Ainis Langermanis-Grāvis, Bērzes pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis;

Evija Federoviča, Dobeles novada pašvaldības sekretāre;

Sekretāre: Aija Jakovļeva, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktora vietniece.

 

Dobeles novada dzīvokļu komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Priekšsēdētāja vietnieks: Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts

Komisijas locekļi:

Aija Renga, Dobeles novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja vietniece;

Inga Lukošus, Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste;

Santa Laimiņa, Dobeles novada iedzīvotāja, juriste;

Baiba Deimanta, SIA "Dobeles namsaimnieks" norēķinu administratore.

 

Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Komisijas locekļi:

Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts;

Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;

Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;

Aiva Pole-Grinšpona, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja.

Sekretāre: Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības juriste.

 

Dobeles novada administratīvā komisija   Nolikums

Priekšsēdētājs: Andris Pintāns, Dobeles novada pašvaldības policijas inspektors

Priekšsēdētāja vietniece: Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste

Komisijas locekļi:

Irēna Eidmane, Dobeles novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja;

Inese Goldberga, Dobeles novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar pieaugušām personām;

Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;

Sekretāre: Evija Bumbule, Dobeles novada pašvaldības policijas sekretāre.

 

Dobeles novada iepirkuma komisija     Nolikums

Vadītāja: Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi:

Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;

Ieva Lukša, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;

Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;

Zane Peļņa, Dobeles novada pašvaldības attīstības plānotāja;

Jānis Ozoliņš, Dobeles novada pašvaldības Auru pagasta pārvaldes vadītājs.

 

Dobeles novada apbalvošanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

Viesturs Reinfelds, Dobeles novada domes deputāts;

Edīte Kaufmane, Dobeles novada domes deputāte;

Vita Gaurača, Dobeles novada iedzīvotāja,

Irēna Eidmane, Dobeles novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja.

 

Dobeles, Tērvetes un Auces novadu apvienotās civilās aizsardzības komisija

Priekšsēdētājs:  Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs

Priekšsēdētāja vietnieks: Ivars Skačkauskis VUGD Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas komandieris

Komisijas locekļi:

Gints Kaminskis, Auces novada pašvaldības priekšsēdētājs;

Dace Reinika, Tērvetes novada pašvaldības priekšsēdētāja;

Andris Kniploks, Zemessardzes 51.kājnieku bataljona komandieris;

Kaspars Rekscs, Valsts policijas Zemgales reģionālās   pārvaldes Dobeles iecirkņa priekšnieks;

Aivars Dūms, AS „Sadales tīkli" Dobeles nodaļas vadītājs;

Ineta Kupča, PVD Dienvidzemgales reģiona pārvaldes vadītāja vietniece;

Juris Bogužs, SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca" valdes priekšsēdētājs;

Jānis Fecers, Pašvaldības policijas priekšnieks.

 

Satiksmes drošības komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Dainis Sirsonis, Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi:

Edīte Bobrovska, VAS „Latvijas valsts ceļi’’ Kurzemes reģiona Dobeles nodaļas vadītāja;

Jānis Apinis, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļpolicijas nodaļas patruļdienesta rotas inspektors;

Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;

Lūcija Ozola, Dobeles novada pašvaldības komunālinženiere.

 

Dobeles novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras nozarē komisija   Nolikums

Priekšsēdētājs: Viesturs Reinfelds, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

Edīte Kaufmane, Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle;

Māra Krūmiņa, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;

Aija Eidinta, Dobeles novada Jaunbērzes kultūras nama direktore;

Karīna Zandersone, Dobeles Mūzikas skolas direktora vietniece;

Normunds Smiltnieks, Penkules kultūras nama direktors.

 

Dobeles novada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanai sporta nozarē komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Aldis Cīrulis, Dobeles novada domes deputāts;

Komisijas locekļi:

Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;

Māra Krūmiņa, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;

Vera Eriksone, Dobeles sporta skolas direktore;

Vilnis Celmiņš, Dobeles sporta skolas treneris;

Skaidrīte Velberga, Dobeles sporta skolas vieglatlētikas trenere.

 

Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

Sandra Rasiņa, Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;

Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;

Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības juriste;

Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere,

Daiga Balgalve, Dobeles novada pašvaldības finanšu darbiniece.

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Komisijas locekļi:

Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības juriste;

Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;

Agris Ikaunieks, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženieris;

Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai sociāliem un veselības projektiem  Nolikums

Priekšsēdētājs: Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts

Komisijas locekļi:

Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks;

Sarmīte Dude, Dobeles novada domes deputāte;

Beata Limanāne, Dobeles novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja;

Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Dobeles novada nepilngadīgo lietu komisija    Nolikums

Priekšsēdētāja: Inita Neimane, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste

Priekšsēdētājas vietniece: Aija Zemesarāja, Dobeles novada bāriņtiesa locekle

Komisijas locekļi:

Gunta Siltumēna, Dobeles 1. vidusskolas pedagoģe;

Anita Veltensone, Dobeles novada bāriņtiesas locekle;

Gita Birzniece, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra psiholoģe;

Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;

Evita Evardsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Juriskonsulte, bērnu tiesību speciāliste;

Ilna Audere, Dobeles novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece.

 

Dobeles novada domes saimnieciskā komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;

Sarmīte Dude, Dobeles novada domes deputāte;

Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts.

 

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;

Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija  Nolikums

Priekšsēdētāja: Inita Neimane,  Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste

Komisijas locekļi:

Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;

Anita Veltensone, Dobeles novada bāriņtiesas locekle;

Sandra Lapinska - Leiere, Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.

 

Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Komisijas locekļi:

Sarmīte Dude, Dobeles novada domes deputāte;

Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste;

Ilze Jansone, Penkules 53. mazpulka vadītāja, Penkules pamatskolas direktora vietniece;

Lelde Kolosova, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības konsultante;

Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;

Evita Zute, Bikstu kultūras nama direktore;

Nadežda Venceviča, Dobeles Jauniešu domes biedre;

Klinta Kalderovska, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkne.

 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija  Nolikums

 

Priekšsēdētāja: Līga Liepiņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra vadītāja

Komisijas locekļi:

Guntis Safranovičs - Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks;

Egars Rutkis, SIA "REIR" īpašnieks;

Krista Kleina, Dobeles pilsētas kultūras nama menedžere;

Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe.

 

Dobeles pilsētas zemes komisija

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs;

Jānis Kukša, Dobeles novada pašvaldības būvvaldes vadītājs;

Agris Ikaunieks, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženieris;

Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere;

Imants Auders, Dobeles novada domes deputāts.

 

Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs - Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Komisijas locekļi:

Austra Apsīte - Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;

Jānis Kukša - Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs;

Aldis Cīrulis - Dobeles novada domes deputāts;

Lūcija Nartiša - Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja;

Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere;

Sandra Lasmane - Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.