?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Jaunbērzes kultūras nams

Jaunbērzes kultūras nams

Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads
Direktore Aija Eidinta
Mob. tālr.: 25488422
e-pasts: aija.eidinta@dobele.lv;

Amatiermākslas kolektīvi

* Dāmu vokālais ansamblis "Ilūzija",
vadītājs Raimonds Bulmers, mob.tālr.: 29472123
Mēģinājumi pirmdienās plkst. 19.30, Jaunbērzes kultūras namā

* Bērnu deju kolektīvs "Māriņa",
vadītāja Baiba Smiltniece, mob.tālr.: 25488439
Mēģinājumi pirmdienās un trešdienās, plkst. 15.10 Jaunbērzes kultūras namā

* Jauniešu deju kolektīvs "Māra"
vadītāja Baiba Smiltniece, mob.tālr.: 25488439
Mēģinājumi pirmdienās un trešdienās plkst.18.00, Jaunbērzes kultūras namā

*  Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dieveris",
vadītājs Arvils Noviks, mob.tālr.:29721362
Mēģinājumi svētdienās plkst. 17.00, Jaunbērzes kultūras namā