?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes 

Annenieku pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"
Skolas iela 6, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
Tālr.: 637 54940; e-pasts: inaralusena@inbox.lv
Vadītāja: Ināra Lūsēna
Nolikums

Auru pirmsskolas izglītības iestāde "Auriņš"
Skolas iela 10a, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3710
Tālr.: 637 50483; e-pasts: piiaurins@inbox.lv
Vadītāja: Agita Veselova
Nolikums

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš"
Puķu iela 8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 21107; e-pasts: dinazvanins@inbox.lv
Vadītāja: Dina Štraube
Nolikums

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš"
Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles novads, LV-370
Tālr.: 637 21742; e-pasts: jantarpins@dobele.lv
Vadītāja: Ļoļa Svetoka
Nolikums

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Spodrītis"
Zaļā iela 22, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 22524 ; e-pasts: spodritis@dobele.lv
Vadītāja: Ilze Zāģere
Nolikums

Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Valodiņa"
Upes iela 1, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 81995; e-pasts: valodina@apollo.lv
Vadītāja: Nadežda Jakovļeva
Nolikums

Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestāde "Minkuparks"
Ceriņu iela 9, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3717
Tālr.: 637 23240; e-pasts: minkuparks@inbox.lv
Vadītāja: Anita Didrihsone
Nolikums

Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestāde „Naudīte"
Naudītes pagasts, Dobeles novads, LV-3724
Tālr.: 637 29077; e-pasts: naudites.psk@skolas.zemgale.lv
Direktore: Astra Vinovska
Nolikums

 

Vispārizglītojošās un profesionālās skolas

Annenieku pamatskola
Skolas iela 8, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
Tālr.: 637 54854; e-pasts: annenieku.psk@skolas.zemgale.lv
Direktors: Raitis Čivčs - Vaivads, tālr.: 637 54854
Nolikums

Bikstu pamatskola
Biksti, Dobeles novads, LV-3713
Tālr.: 637 54524; e-pasts: bikstu.psk@skolas.zemgale.lv
Direktore: Aija Didrihsone, tālr.: 637 54524
Nolikums

Dobeles 1. vidusskola
Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 22023; e-pasts: dobele@d1vsk.edu.lv
Direktore: Ģertrūde Zabašta
Nolikums

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
Brīvības iela 28b, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Dienesta viesnīca Gaurata iela 8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
Tālr.: 637 81303, 637 81206; e-pasts: davv@dobele.lv  mājas lapa: www.davv.lv
Direktors: Romāns Griškevičs
Nolikums

 

Dobeles Kristīgā pamatskola
Dainu iela 8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 81216; e-pasts: kristiga.psk@skolas.zemgale.lv
Direktore: Vivita Dolotova
Nolikums

Dobeles sākumskola
Skolas iela 11, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 22551; e-pasts: dobeles.ssk@skolas.zemgale.lv
Direktore: Sarmīte Marcinkeviča
Nolikums
Buklets par skolu

Dobeles Valsts ģimnāzija
Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 22549, www.dvg.lv; e-pasts: gimnazija@dobele.lv
Direktore: Inese Didže
Nolikums

Gardenes pamatskola
Priežu iela 21, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3710
Tālr.: 637 24956; e-pasts: gardenes.psk@dobele.lv
Direktore: Evita Piraga
Nolikums

Krimūnu sākumsskola
Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3719
Tālr.: 637 54342; e-pasts: krimunas@parks.lv
Direktore: Antonija Tabore
Nolikums

Lejasstrazdu sākumsskola
Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722
Tālr.: 637 00846; e-pasts: lejasstrazdu.psk@skolas.zemgale.lv
Direktore: Elfrīda Ivaškēviča
Nolikums

Mežinieku pamatskola
Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3717
Tālr.: 637 23045; e-pasts: meznieku.psk@skolas.zemgale.lv
Direktore: Daina Palelione
Nolikums

Penkules pamatskola
Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725
Tālr.: 637 45891; e-pasts: direktore@penkule.apollo.lv
Direktors: Dace Melbārde
Nolikums

Bērzupes speciālā internātpamatskola
Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
Tālr.: 637 54323; e-pasts: berzupes.isk@skolas.zemgale.lv
Direktore: Gaļina Gucu
Nolikums

 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes

Dobeles Mākslas skola
Brīvības iela 27, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 21621; e-pasts: maksla@ilva.lv
Direktore: Aiga Lasmane
Nolikums

Dobeles Mūzikas skola
Skolas iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 22253; e-pasts: dobele_muzika@inbox.lv
Direktors: Jānis Almanis-Palmbahs
Nolikums

Dobeles Sporta skola
E.Francmaņa iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 23201; e-pasts: sportaskola@tvnet.lv
Direktore: Vera Eriksone
Nolikums

 

Izglītības atbalsta iestāde  

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs
Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 25550; 637 20282; 637 22362
e-pasts: veselsjvc@inbox.lv www.djivc.lv
Vadītāja: Līga Liepiņa, 637 81055
Nolikums

 

Pieaugušo izglītības iestāde 

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Brīvības ielā 7, 2. stāvā, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis:  63781740,  63781741, 63781739
Fakss:  63781332, 63781740
E-pasts: piuac@dobele.lv     http://www.pic.dobele.lv
Direktore: Brigita Tivča
Nolikums