?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Izglītība

Bikstu pamatskola, "Alejas", p.n. Biksti, Dobeles novads, LV – 3713
Tālr. 63754524; e-pasts: bikstu.psk@skolas.zemgale.lv
Direktore Aija Didrihsone

Skola Bikstos pastāv no 1861. gada. Skolas tagadējā ēka - Bikstu muižas pils - celta 1847. gadā. Tā atrodas skaistā vietā - parka vidū.

Skolā mācās apmēram 150 bērni, strādā 13 skolotāji. Skolā tiek realizēta vispārējās pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Skolēni savas spējas un talantu apliecina, darbojoties vokālajā ansamblī, kokapstrādes, keramikas, vizuālās mākslas, dramatiskajā, floristikas, datorapmācības pulciņā, aerobikas grupā.

Tomēr galvenais vienmēr ir mācību darbs, kurā īpaša vērība tiek veltīta skolēnu loģiskās domāšanas attīstībai, patstāvīgā darba iemaņu izkopšanai. Pedagogi nepārtraukti paaugstina pedagoģiskās prasmes dažādos kursos un semināros. Skola var lepoties ar skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī ar aerobikas grupas "Pērlītes" sasniegumiem.

Skolai ir izveidojušās savas tradīcijas. Rudenī tas ir pārgājiens, Mārtiņdienas tirgus, Skolotāju dienas atzīmēšana, skolotāju un vecāku kopīgs pasākums, ziemā skolēni piedalās Ziemassvētku un Valentīna dienas pasākumos, pavasarī tiek atzīmēta Māmiņu diena, notiek Zinību nedēļa, Pēdējā zvana diena 9. klasei, vasarā svarīgākais, protams, ir skolas absolventu izlaidums, kā arī absolventu un skolotāju salidojums reizi 5 gados.