?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dzimtsarakstu nodaļa

E.Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701

Vadītāja: Inese Strautmane, tālr.: 63722122, 26519538; e-pasts: inese.strautmane@dobele.lv

Darba laiks:
pirmdienās 9.00-14.00
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 9.00-17.00
piektdienās 9.00-12.00

Pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00