?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms)

Projekts: "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms)" (Nr. 5.6.2.0/16/I/019)

Darbības programma: "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām". 2.atlases kārta "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās".

Projekta mērķis: veicināt Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, pārbūvējot Spodrības ielu.

Galvenās aktivitātes:

1. Spodrības ielas, kas ir degradētās teritorijas funkcionāls savienojums, pārbūve. Pārbūves ietvaros ir paredzēta ielas apakškārtas un saistkārtas pārbūve un stiprināšana, tādējādi palielinot ielas nestspēju, seguma pārbūve, kā arī transporta stāvjoslas izbūve. Paredzēts izbūvēt apvienoto gājēju un velobraucēju celiņu  un ierīkot ielas apgaismojumu, kā arī tiks pārbūvēts ūdensvads un lietus ūdens kanalizācija un ierīkota sadzīves kanalizācija.

2. Autoruzraudzība.

3. Būvuzraudzība.

4. Publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas: 1 754 191,67 EUR, no tiem:

  • kopējie attiecināmie izdevumi 1 625 341,09 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 1 381 539,93 EUR, Valsts budžeta dotācija – 60 950,29 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 182 850,87 EUR
  • kopējie neattiecināmie izdevumi 128 850,58 EUR.

Projekta īstenošanas periods: no 2017.gada 28.jūlija līdz 2019.gada 27.janvārim.
Projekta vadītāja: Zane Peļņa
Kontaktinformācija: tālr. 63700138, mob. 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv

18.09.2018.

Pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Dobeles novada pašvaldību par “Spodrības ielas pārbūves (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) Dobeles pilsētā” darbu veikšanu, informējam ka sākot ar 19.09.2018. tiks ierobežota satiksmes kustība Spodrības ielas posmā no SIA “Astarte-Nafta” iebrauktuves degvielas uzpildes stacijā līdz AS “Dobeles dzirnavnieks” piegādes iebrauktuvei (skat. pievienoto shēmu). Minētā posma labajā pusē notiks asfaltbetona seguma frēzēšanas darbi un tiks uzsākta ūdensvada un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve. Satiksmei tiks slēgta labā braukšanas josla, divvirzienu satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm (slēgtā posma garums – līdz 50 m), apstāšanās un stāvēšana visā posmā – aizliegta.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un autovadītājus uztvert ar izpratni satiksmes ierobežojumus! Tāpat aicinām ievērot ceļa zīmes un citus satiksmi regulējošus apzīmējumus!

Mēs būvējam Jums!

24.05.02018.

24. maijā Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"” valdes loceklis Madars Radželis parakstīja līgumu par Spodrības ielas (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) Dobeles pilsētā pārbūvi.

2017.gada 28.jūlijā Dobeles novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija" (1.posms) īstenošanu. Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Īstenojot projektu Dobeles pilsētā tiks pārbūvēta Spodrības iela (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) un ar to saistītā infrastruktūra par kopējo summu 1 678 893,91 EUR (bez PVN), to skaitā 1 381 539,93 EUR ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Pārējās izmaksas, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, tiks segtas no pašvaldības budžeta , kā arī no valsts budžeta līdzekļiem.

Paredzamais būvdarbu laiks ir 8 mēneši, atskaitot ziemas tehnoloģisko pārtraukumu