?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada Sociālais dienests

Dobeles novada Sociālais dienests

E.Francmaņa ielā 6,
Dobele, LV-3701

Vadītāja: Beata Limanāne
Tālr.: 63781836, 29141569

Vadītājas vietniece: Aija Renga
Tālr.: 63700144, 25495431
E-pasts: sad@dobele.lv

Dobeles novada Sociālā dienesta kontakttālruņi un apkmeklētāju pieņemšanas laiki

Dienesta darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Trešdienās:  8.00-12.00, 13.00-18.00
Piektdienās: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Dobeles novada Sociālā dienesta nolikums

Maksas pakalpojumi