?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dalīto atkritumu vākšana

Dobeles novada iedzīvotājiem ir radīta iespēja veikt savu radīto atkritumu dalīšanu.

IEMESLI, KAS JUMS ĻAUS AR PRIEKU VEIKT ATKRITUMU ŠĶIROŠANU:

  1. Tiek taupīta jūsu nauda. Nodalot un izmetot atsevišķi papīru, polietilēnu, kartonu, PET dzērienu pudeles u.c., šis atkritumu apjoms netiek vests uz poligonu. Tātad nav jātērē nauda transportam un noguldījuma maksai. Nodalītie atkritumi, kurus esat izmetuši tam paredzētajos konteineros, tiek savākti ar atsevišķu transportu un tālāk novirzīti otrreizējai pārstrādei, tādējādi samazinot izmaksas;
  2. Tiek veicināta vides saudzēšana un dabas resursu taupīšana. Nodalot atsevišķi otrreizēji pārstrādājamos atkritumus, tiek samazināta poligonā noguldāmo atkritumu masa, tādējādi samazinot slodzi apkārtējai videi.

KĀ PAREIZI ŠĶIROT:

Otrreiz pārstrādājamos atkritumus daliet 2 daļās un izmetiet tam paredzētajos konteineros sekojoši:

  1. Dzeltenais konteiners ar uzrakstu „PET dzērienu pudeles, polietilēns, papīrs, kartons”: ievieto tīras un, vēlams, saplacinātas PET pudeles (minerālūdens, alus, kvasa u.c. dzērienu plastmasas pudeles) bez korķiem, polietilēna maisiņus un plēves, avīzes, žurnālus, grāmatas, rakstāmpapīru, sausus un tīrus kartona un papīra iepakojumus.
    Šajā konteinerā nedrīkst mest: piena, kefīra, jogurta, sulu tetrapakas un traukus, pārtikas eļļas iepakojumus, izstrādājumus, kas satur foliju.
  2. ​​Zaļais konteiners ar uzrakstu „Pudeļu un burku stikls”: ievieto tīras stikla pudeles un burkas vai to lauskas. Šajā konteinerā nedrīkst mest: spoguļstiklu, lampu kupolus, logu stiklu, automobiļu logu stiklu.
  3. Melnais konteiners – pārējie nepārstrādājamie sadzīves atkritumi, kurus jūs ievietojat esošajos konteineros, kā līdz šim, bet jau samazinātā apjomā pēc iepriekš minēto otrreiz pārstrādājamo atkritumu nodalīšanas.
Dalīto sadzīves atkritumu savākšanas punkti (48)
Savāc PET dzērienu pudeles, polietilēnu, kartonu, papīru, stikla pudeles un burkas.

DOBELE: Muldavas 1 un 4; Kr.Valdemāra 3; Krasta 1a un 9; Meža prospekts 6; Skolas 10 un 16; Zaļā 5, 21, 29 un 44; Saules 3; Dainu 5 un 10; Ausmas 27; Liepu 4b; Kooperācijas 9d; Austrumu 6a; Bērzes ielā 15; pie Domes ēkas; 1. vidusskola; Valsts ģimnāzija; sākumskola; pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš"; Sporta halle.
BĒRZES pagasts: Bērze, Šķibe, Miltiņi
KRIMŪNU pagasts: Krimūnas, Akācijas
DOBELES pagasts: Lejasstrazdi, Aizstrautnieki
AURU pagasts: Gardene, Auri, Ķirpēni
PENKULES pagasts: Penkule
NAUDĪTES pagasts: Apgulde, Naudīte
ANNENIEKU pagasts: Annenieki, Kaķenieki
BIKSTU pagasts: Biksti 2, Upenieki 1
ZEBRENES pagasts: Zebrene
JAUNBĒRZES pagasts: Jaunbērzē Ceriņu ielā un Dārza ielā

Šķiroto atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes (18)
Tajās var novietot sadzīves elektropreces, logu stiklu, lietotas autoriepas, lielgabarīta atkritumus (mēbeles u.c. koka atkritumus).

BĒRZES pagasts: Bērze, Šķibe, Miltiņi
KRIMŪNU pagasts: Krimūnas, Akācijas
DOBELES pagasts: Lejasstrazdi, Aizstrautnieki
AURU pagasts: Ķirpēni, Auri, Gardenē
ANNENIEKU pagasts: Annenieki, Kaķenieki
BIKSTU pagasts: Biksti
ZEBRENES pagasts: Zebrene
JAUNBĒRZES pagasts: Jaunbērze
PENKULES pagasts: Penkule
NAUDĪTES pagasts: Naudīte, Apgulde

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi (2): Dobelē, Spodrības ielā 2 un Zaļajā ielā 87d
No iedzīvotājiem pieņem sadzīves elektropreces, polietilēnu, PET pudeles, papīru, kartonu, stikla pudeles un burkas, logu stiklu, lielgabarīta atkritumus (mēbeles u.c. koka atkritumus), riepas, metālu, cietās konstrukcijas būvgružus (ķieģeļus, bruģi, betona fragmentus bez metāla piemaisījumiem).
Spodrības ielā 2 pieņem arī luminiscējošās spuldzes un akumulatorus, bet nepieņem lielgabarīta atkritumus (mēbeles u.c. koka atkritumus).
Darba laiks:
Zaļajā ielā 87d
O, T, C, Pie no 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
S no 8.00 - 16.00,
Sv, P - brīvdienas.
Spodrības ielā 2
Katru dienu no 8.00 - 17.00

Gāzizlādes spuldžu savākšanas punkti:

  • Gardenes bīstamo atkritumu novietnē Auru pagastā, īpašnieks BAO AS;
  • Spodrības ielā 2, Dobelē, īpašnieks Dobeles Komunālie pakalpojumi SIA

Kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotājs SIA Ekogaisma, tālr. 67783497