?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvvaldes sēde

Būvvaldes sēdes notiek katru nedēļu ceturtdienās plkst.13.00; Sēdē tiek izskatītie tie būvprojekti, kas iesniegti līdz trešdienas plkst.18.00.

Sekojiet savas iesniegtās būvniecības ieceres pieņemtajiem lēmumiem sadaļā „Būvniecības statistika un process” vai būvniecības informācijas sistēmas (BIS) mājaslapā (sadaļā pie e-pakalpojumiem): https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions

BŪVVALDES SĒŽU GRAFIKS

 FEBRUĀRIS 2017

Projekta iesniegšanas beidzamais datums

 Sēdes plānotais datums

 15.02.2017. plkst.18.00 

 16.02.2017.

 22.03.2017. plkst.18.00

 23.02.2017.

 

MARTS 2017

 

 

 01.03.2017. plkst.18.00 

 02.03.2017.

 08.03.2017. plkst.18.00

 09.03.2017.

 15.03.2017. plkst.18.00

 16.03.2017.

 22.03.2017. plkst.18.00

 23.03.2017.

 29.03.2017. plkst.18.00

 30.03.2017.

 

 APRĪLIS 2017

 05.04.2017. plkst. 18.00

 06.04.2017.

 12.04.2017. plkst. 18.00

 13.04.2017.

 19.04.2017. plkst. 18.00

 20.04.2017.

 26.04.2017. plkst. 18.00

 27.04.2017.

INFORMĀCIJAI!
Iesniedzot būvvaldē būvprojektu uz akceptēšanu, būvvaldes eksemplāram ir jābūt iesietam (lapām iestiprinātām) vākos ar cieto muguru. Būvvaldes eksemplārs, kas iesiets spirālē vai ātršuvēja vākos, netiek pieņemts.