?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvvaldes sēde

Būvvaldes sēdes notiek pirmdienās plkst.13.00-17.00; Sēdē tiek izskatītie tie būvprojekti, kas iesniegti līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai (ieskaitot). Būvvaldes sēžu regularitāte ir atkarīga no iesniegto būvprojektu daudzuma un apjoma.

Sekojiet savas iesniegtās būvniecības ieceres pieņemtajiem lēmumiem sadaļā „Būvniecības statistika un process” vai būvniecības informācijas sistēmas (BIS) mājaslapā (sadaļā pie e-pakalpojumiem): https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions

Turpmāk lūdzam būvniecības ieceres iesniegt arī elektroniski, izmantojot būvniecības informācijas sistēmas (BIS) publisko portālu www.bis.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi-būvniecība-būvniecības iecere). Pamācību skatīt šeit. Jautājumu gadījumā zvanīt 63700184 vai rakstīt eva.namsone@dobele.lv

INFORMĀCIJAI!
Iesniedzot būvvaldē būvprojektu uz akceptēšanu, būvvaldes eksemplāram ir jābūt iesietam (lapām iestiprinātām) vākos ar cieto muguru. Būvvaldes eksemplārs, kas iesiets spirālē vai ātršuvēja vākos, netiek pieņemts.