?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvvaldes sēde

Būvvaldes sēdes notiek katru nedēļu ceturtdienās plkst.13.00; Sēdē tiek izskatītie tie būvprojekti, kas iesniegti līdz trešdienas plkst.18.00.

Sekojiet savas iesniegtās būvniecības ieceres pieņemtajiem lēmumiem sadaļā „Būvniecības statistika un process” vai būvniecības informācijas sistēmas (BIS) mājaslapā (sadaļā pie e-pakalpojumiem): https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions

Turpmāk lūdzam būvniecības ieceres iesniegt arī elektroniski, izmantojot būvniecības informācijas sistēmas (BIS) publisko portālu www.bis.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi-būvniecība-būvniecības iecere). Pamācību skatīt šeit. Jautājumu gadījumā zvanīt 63700184 vai rakstīt eva.namsone@dobele.lv

BŪVVALDES SĒŽU GRAFIKS
2017.gada martā un aprīlī

    2017.gada marts

Projekta iesniegšanas beidzamais datums

 Sēdes plānotais datums

 

 15.03.2017. plkst.18.00

 16.03.2017.

 22.03.2017. plkst.18.00

 23.03.2017.

 29.03.2017. plkst.18.00

 30.03.2017.

    2017.gada aprīlis

 05.04.2017. plkst. 18.00

 06.04.2017.

 12.04.2017. plkst. 18.00

 13.04.2017.

 19.04.2017. plkst. 18.00

 20.04.2017.

 26.04.2017. plkst. 18.00

 27.04.2017.

INFORMĀCIJAI!
Iesniedzot būvvaldē būvprojektu uz akceptēšanu, būvvaldes eksemplāram ir jābūt iesietam (lapām iestiprinātām) vākos ar cieto muguru. Būvvaldes eksemplārs, kas iesiets spirālē vai ātršuvēja vākos, netiek pieņemts.