?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Bikstu pagasts

Pagasta pārvalde 

Adrese: „Liepziedi”, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV – 3713
Tālrunis: 63754522
E - pasts: biksti@dobele.lv

Bikstu pagasta pārvaldes darba laiks

Pirmdien      8.00 - 17.00
Otrdien        8.00 - 17.00
Trešdien      8.00 - 18.00
Ceturtdien   8.00 - 17.00
Piektdien     8.00 - 16.00
Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemšanas laiks

Pārvaldes vadītāja

Irēna Dabra

29111938

pirmdien    9.00 - 11.00
ceturtdien   9.00 - 11.00

Sekretāre

Natālija Ramiņa

63754522; 26554323

 

Uzskaitvede

Dzintra Ješkova

63754522

 

Komunālās saimniecības pārzinis

Mārtiņš Biete

29193431

 

Sociālās darbinieces

      Iveta Batņa 

  Anita Kuzmicka

29331374

25495416

   pirmdien 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30

   ceturtdien 8.30 -12.00, 13.00 - 17.00

Bāriņtiesas locekle

Jana Ozoliņa

27028387

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki

 

Vispārīga informācija

Platība

96 km2

Iedzīvotāju skaits

885  (dati uz 2018. gada 1. jūliju)

Lielākās apdzīvotās vietas

Biksti, Bikstu stacija, Jaunā māja, Līvi, Mazbiksti, Upenieki

Bikstu pagasts atrodas Dobeles novada ZR daļā. Pagasta teritoriju šķērso Rīgas - Liepājas autoceļš un dzelzceļa līnija Glūda - Liepāja.

Pagasta D daļā atrodas lielākais ezers Dobeles novadā - Zebrus ezers (platība - 420 ha, garums - 3,6 km, platums - 1,75 km, dziļums - 3,9 m). Zebrus ezers kopā ar Svētes ezeru veido 928 ha lielu komplekso dabas liegumu. Cauri pagasta teritorijai tek Bērzes upe un Bikstupīte. Pagasta teritorijas kopējā platība ir 9603,7 ha.

Pagasta zemes iedalījums: lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 4499,9 ha, t. sk. aramzeme - 3899,7 ha; augļu dārzi - 59,4 ha; pļavas - 183,2 ha; ganības - 357,4 ha. Meži ir 3624,3 ha; purvi -134,5 ha; krūmāji - 171,6 ha; zem ūdeņiem - 586,7 ha; pagalmi - 99,1 ha; ceļi - 301,1 ha; pārējās zemes - 186,7 ha.