?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Bikstu Kultūras un atpūtas centrs

Bikstu Kultūras un atpūtas centrs

Direktore: Evita Biete
Telefons: 25488437
e-pasts: evitabiete@inbox.lv

Amatiermākslas kolektīvi: 

 • Bikstu vīru vokālais ansamblis "Optimisti"
  Vadītāja: Astrīda Klāsone, mob.tālr.: 29836160
 • Bikstu vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki" 
  Vadītāja: Agita Jansone, mob.tālr.: 26186089
 • Bikstu jauniešu deju kolektīvs "Rakstā" 
  Vadītāja: Agita Jansone, mob.tālr.: 26186089
 • Sieviešu vokālais ansamblis "Noskaņa"
  Vadītāja: Astrīda Klāsone, mob.tālr.: 29836160
 • Eiropas senioru deju kolektīvs "Vēl aizvien"
  Vadītāja: Ināra Rumba, mob.tālr.: 29487447

Zebrenes kultūras un sporta darba organizators: 
Evita Zute
Telefons: 26767172
E-pasts:  evitazute@inbox.lv

Zebrenes amatiermākslas kolektīvi:

 •  Zebrenes sieviešu vokālais ansamblis „Modo”
   Vadītājs: Ainārs Plezers, mob.tālr.: 29158129
 •  Zebrenes bērnu vokālais ansamblis.
   Vadītāja: Ērika Kreicberga,mob.tālr.: 26451040
 •  Zebrenes rokdarbu un mākslas pulciņš „Pūriņš”
  Vadītāja: Evita Zute , mob.tālr.: 26767172