?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

2019. gada Dobeles novada atklātā čempionāta basketbolā vīriešiem nolikums

2019. gada Dobeles novada atklātā čempionāta

basketbolā vīriešiem

NOLIKUMS

                                           I Vispārīgie jautājumi

 1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts 2019.gada Dobeles novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (turpmāk –Čempionāts).
 2. Čempionāts notiek laika posmā no 2019. gada 9. februāra līdz 2019. gada 11.maijam  sestdienās, Dobeles pilsētas sporta hallē, Tērvetes iela 10, Dobele,.
 3. Čempionāta mērķis mērķi ir:
  1. Popularizēt basketbolu Dobeles novadā;
  2. Veicināt aktīvu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotāju vidū.

II Čempionāta rīkotājs un vadība

 1. Čempionātu rīko Dobeles sporta centrs. Kontaktpersona par sacensību norisi: Anita Meija, mob.tālr.  25488432  e-pasta adrese: dpsc@dobele.lv
 2. Čempionāts galvenais tiesnesis:  Jānis Bērziņš mob.tel.26720646, galvenais sekretārs:  Anita Meija mob.tālr.  25488432  . Visas čempionāta spēles tiesā sacensību organizatoru sastādīta tiesnešu brigāde.

III Dalībnieki un pieteikšanās

 1. Čempionātā var piedalīties Dobeles novada, kā arī citu novadu komandas.
 2. Čempionātā nav atļauts piedalīties (Olybet Latvijas basketbola līgas) spēlētājiem, kas saņēmuši 2019./2020. gada LBS sacensību licenci.
 3. Katrā komandā čempionāta dalības pieteikumā drīkst pieteikt 15 spēlētājus, kas sasnieguši 16 gadus vecumu (un vecākus), bet uz spēli var tikt pieteikti ne vairāk kā 12 spēlētāji.
 4. Ja komanda līdz 1. apļa beigām nav pieteikusi 15 spēlētājus, tā var papildināt pieteikumu, kā arī izdarīt pieteikumā spēlētāju sastāva izmaiņas.
 5. Spēlētāju pāreja no vienas komandas uz citu ir atļauta tikai vienu reizi čempionāta laikā un tas var tikt izdarīts līdz 1. apļa beigām.
 6. Spēlētājiem jābūt vienādos sporta tērpos ar labi saredzamiem numuriem. Zem sporta tērpiem drīkst vilkt T kreklus, kas pieskaņoti spēļu formai.
 7. Komandas aizpildītu pieteikuma veidlapu (1. pielikums) iesniedz uz Čempionāta pirmo spēli.
 8. Katrs spēlētājs, parakstoties uz pieteikuma veidlapas, ar savu parakstu apliecina to, ka viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs šim turnīram, kā arī pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli.
 9. Katra komanda, pēc saviem ieskatiem, nodrošina sev medicīnisko aprūpi spēles laikā.

                        IV Čempionāta norise

 1. Pirms turnīra galvenais tiesnesis komandu pārstāvjus iepazīstina ar jaunajiem noteikumiem. Pēc prezentācijas komandas pārstāvji iepazīstina savus spēlētājus ar noteikumiem un nolikumu. Iepazīšanos ar noteikumiem un Nolikumu  spēlētājs apstiprina ar savu parakstu.
 2. Spēles notiek saskaņā ar FIBA oficiālajiem noteikumiem un čempionāta nolikumu. Spēles laiks: 4 x 10 minūtes.
 3. Visas komandas izspēlē divus apļus.
 4. Pusfināls tiek izspēlēts t.s. “krustā”, 1. vietas komandai spēlējot pret 4. vietas ieguvēju, bet 2. vietas ieguvējai spēlējot ar 3. vietas ieguvēju. Pusfinālā  spēles notiek līdz divām uzvarām.
 5. Finālā  pusfināla uzvarētājas komandas cīnās par zelta medaļām spēlējot līdz divām uzvarām, bet pusfināla zaudētājas cīnās par 3.-4. vietu arī spēlējot līdz divām uzvarām.
 6. Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu – 1 punktu, bet par neierašanos uz spēli – 0 punktus. Šādā gadījumā komandai, kas nav ieradusies, tiek piešķirts tehniskais zaudējums (0:20).
 7.  Ja spēles pamatlaiks beidzas ar neizšķirtu rezultātu, tad tiek izspēlēts 5 minūšu spēles pagarinājums (papildlaiks).
 8. Pie vienāda punktu skaita divām komandām augstāku vietu ieņem komanda, kura uzvarējusi savstarpējā spēlē. Trīs un vairāku komandu vienādu punktu skaita gadījumā vieta tiek noteikta pēc iegūto un zaudēto punktu starpības savstarpējas spēlēs, vai pēc iegūto un zaudēto punktu starpības visās spēlēs.
 9. Ja komanda neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz spēli pirmās ceturtdaļas laikā (10 minūtes), komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums. Atkārtota neierašanās gadījumā tiesnešu kolēģijai ir tiesības lemt par komandas izslēgšanu no turnīra.
 10. Ja komanda nevar ierasties uz spēli kalendārā noteiktajā laikā, tad komandai līdz attiecīgās spēļu kārtas nedēļas pirmdienas pusdienlaikam par to ir jāinformē čempionāta galveno sekretāru un galveno tiesnesi, vienojoties par spēles pārcelšanu uz citu laiku.

V Sodu sankcijas

 1. Par saņemtu tehnisko piezīmi un par diskvalificējošo piezīmi spēlētājs tiek diskvalificēts uz vienu spēli.
 2. Par izraisītu kautiņu  spēlētājam tiek piemērota diskvalifikācija uz 3 spēlēm. Pēc katra šāda gadījuma sodus izvērtē komisija , kurā piedalās galvenais tiesnesis, galvenais sekretārs, čempionāta organizators un abu iesaistīto komandu kapteiņi.

VI Citi noteikumi

 1. Komandas ir atbildīgas par savu spēlētāju uzvedību 30 (trīsdesmit) minūtes līdz spēles sākumam, spēles laikā un 30 (trīsdesmit) minūtes pēc spēles beigām. Sankcijas par komandas un spēlētāja disciplinārajiem pārkāpumiem pieņem Čempionāta galvenais tiesnesis un notikušās spēles tiesneši.

VII Protestu iesniegšana

 1. Komandas pārstāvis drīkst iesniegt protestu līdz nākamās kārtas pirmdienai plkst. 17.00. Protestam jābūt iesniegtam rakstiski . Protests tiek izskatīts galvenā tiesneša un spēļu tiesnešu klātbūtnē.

VIII Apbalvošana

 1. Čempionāta noslēgumā 1.- 3. vietu ieguvušās komandas saņem diplomus un kausus, bet komandu dalībnieki – medaļas. Sacensību rīkotājiem ir tiesības piešķirt īpašas balvas.

 

            Dobeles Sporta centra direktors                                        Dainis Ritums

Pielikums